Sökning: "interaktiva element"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden interaktiva element.

 1. 1. Vem är du i texten? Konstruktion av mottagare i lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Pauliina Arvidsson; [2018-10-29]
  Nyckelord :lättläst; myndighetstext; multimodal kritisk diskursanalys; konstruktion av mottagare;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka vilka människor som konstrueras som mottagare i tre exempel på lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser.Teori: Multimodal kritisk diskursanalys.Metod: Den multimodala kritiska diskursanalysen används även som metod för att undersöka vilka som konstrueras som mottagare i de lättlästa texterna. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av brukskvaliteten för perifera gränssnitt i VR

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Dahlgren; Carl Rosengren; [2018]
  Nyckelord :Virtual reality; virtuellt tangentbord; textinmatning; periferi; interaktion; gränssnitt;

  Sammanfattning : This study attempts to build a foundation for future research about a particular direction in user interface design for VR. More specifically, this paper first investigates different approaches to text input interfaces in VR and further examines a circular peripheral text input interface in order to investigate peripheral user interfaces in VR. LÄS MER

 3. 3. RichComment : Designing an Interactive Commenting System for Visual Content in Fashion Social Networks

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Rana Salamat; [2018]
  Nyckelord :Fashion social media; interactive commenting system; human centered design; visual content commenting;

  Sammanfattning : In this study, a new design of commenting system for visual contents is investigated. The aim is to explore the elements which enrich the user interaction and enhance the user experience while commenting, specifically on fashion social networks. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av samspelet mellan grafiska gränssnitt, huvudrörelser och dess inverkan för användarupplevelsen i virtuell verklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Henrik Engdahl; [2017]
  Nyckelord :VR; HMD; head gaze; guidelines;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks samspelet mellan grafiska gränssnitt, huvudrörelser och dess inverkan för användarupplevelsen i virtuell verklighet. Studien begränsas till applicering i fastighetsvisningsapplikationer i virtuell verklighet. LÄS MER

 5. 5. Implementation av begreppskartor med zoom och panorering för webb och surfplattor med hjälp av Meteor

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Filip Brolund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskargruppen Educational Technology Group med forskare från Linköpings och Lunds universitet jobbar på ett lärospel i historia för mellanstadiet. En av aktiviteterna i spelet är att skapa begreppskartor och denna aktivitet är i behov av en uppgradering för att kunna utmana eleverna på en svårare nivå. LÄS MER