Sökning: "interaktiva element"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden interaktiva element.

 1. 1. Smarter geovisualization tools : a user approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Frida Ulfves; [2019]
  Nyckelord :physical geography and ecosystem analysis; geography; geovisualizations; sense of place; user approach; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geovisualization tools are continuously becoming more complex. These tools can present vivid and highly accurate representations of the real world. Simultaneously, spatial data is becoming incredibly detailed and the possibilities of interacting with the geovisualization tools are plentiful. Geovisualization tools are indeed powerful. LÄS MER

 2. 2. Vem är du i texten? Konstruktion av mottagare i lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Pauliina Arvidsson; [2018-10-29]
  Nyckelord :lättläst; myndighetstext; multimodal kritisk diskursanalys; konstruktion av mottagare;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka vilka människor som konstrueras som mottagare i tre exempel på lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser.Teori: Multimodal kritisk diskursanalys.Metod: Den multimodala kritiska diskursanalysen används även som metod för att undersöka vilka som konstrueras som mottagare i de lättlästa texterna. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av brukskvaliteten för perifera gränssnitt i VR

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Dahlgren; Carl Rosengren; [2018]
  Nyckelord :Virtual reality; virtuellt tangentbord; textinmatning; periferi; interaktion; gränssnitt;

  Sammanfattning : This study attempts to build a foundation for future research about a particular direction in user interface design for VR. More specifically, this paper first investigates different approaches to text input interfaces in VR and further examines a circular peripheral text input interface in order to investigate peripheral user interfaces in VR. LÄS MER

 4. 4. RichComment : Designing an Interactive Commenting System for Visual Content in Fashion Social Networks

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Rana Salamat; [2018]
  Nyckelord :Fashion social media; interactive commenting system; human centered design; visual content commenting;

  Sammanfattning : In this study, a new design of commenting system for visual contents is investigated. The aim is to explore the elements which enrich the user interaction and enhance the user experience while commenting, specifically on fashion social networks. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av samspelet mellan grafiska gränssnitt, huvudrörelser och dess inverkan för användarupplevelsen i virtuell verklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Henrik Engdahl; [2017]
  Nyckelord :VR; HMD; head gaze; guidelines;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks samspelet mellan grafiska gränssnitt, huvudrörelser och dess inverkan för användarupplevelsen i virtuell verklighet. Studien begränsas till applicering i fastighetsvisningsapplikationer i virtuell verklighet. LÄS MER