Sökning: "interaktiva element"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden interaktiva element.

 1. 1. Interaktivt Innehåll och Konvergenskultur : En diskursiv fallstudie av Black Mirror: Bandersnatch

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Ruth Tunney; [2019]
  Nyckelord :Convergence culture; Black Mirror: Bandersnatch; Film; Interactive film; Streaming; Konvergenskultur; Black Mirror: Bandersnatch; Film; Interaktiv film; Streaming;

  Sammanfattning : As illustrated by the Netflix special Bandersnatch as a cultural phenomenon, the purpose of this study was to analyze how "new" storytelling forms exist in today's convergence culture. This was done by a discursive case study about TV-critics' reception of Bandersnatch, along with smaller comparative discourses covering both relatively traditional film and TV organizations within the media industry, as well as an online forum. LÄS MER

 2. 2. Bordsrollspel i klassrummet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Kristoffer Hermansson; David Schück; [2019]
  Nyckelord :Rollspel; bordsrollspel; pedagogiskt rollspel; rollperson; spelledare; multikognitiv inlärningsprocess; interaktiv inlärningsprocess; litteraturundervisning; berättande; fantasi; motivation; processdrama; process drama; tillämpat drama; applied drama; sitting drama; spelifiering; spelbaserat lärande; föreställningsvärldar; upplevelsebaserat lärande; interaktiva texter; mantle of the expert;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks bordsrollspel som pedagogisk metod. Spelets komponenter, berättande, drama och spel, undersöks i detalj och i förhållande till bordsrollspel. LÄS MER

 3. 3. Smarter geovisualization tools : a user approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Frida Ulfves; [2019]
  Nyckelord :physical geography and ecosystem analysis; geography; geovisualizations; sense of place; user approach; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geovisualization tools are continuously becoming more complex. These tools can present vivid and highly accurate representations of the real world. Simultaneously, spatial data is becoming incredibly detailed and the possibilities of interacting with the geovisualization tools are plentiful. Geovisualization tools are indeed powerful. LÄS MER

 4. 4. Vem är du i texten? Konstruktion av mottagare i lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Pauliina Arvidsson; [2018-10-29]
  Nyckelord :lättläst; myndighetstext; multimodal kritisk diskursanalys; konstruktion av mottagare;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka vilka människor som konstrueras som mottagare i tre exempel på lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser.Teori: Multimodal kritisk diskursanalys.Metod: Den multimodala kritiska diskursanalysen används även som metod för att undersöka vilka som konstrueras som mottagare i de lättlästa texterna. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av brukskvaliteten för perifera gränssnitt i VR

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Dahlgren; Carl Rosengren; [2018]
  Nyckelord :Virtual reality; virtuellt tangentbord; textinmatning; periferi; interaktion; gränssnitt;

  Sammanfattning : This study attempts to build a foundation for future research about a particular direction in user interface design for VR. More specifically, this paper first investigates different approaches to text input interfaces in VR and further examines a circular peripheral text input interface in order to investigate peripheral user interfaces in VR. LÄS MER