Sökning: "interaktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet interaktivitet.

 1. 1. Loops – en digital lärplattform med möjlighet till kreativ interaktiv pedagogik i undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Tammi; [2021-09-09]
  Nyckelord :TPACK; TAM; SAMR digitalisering; digital lärplattform digitala läromedel; digitala verktyg; digitala lärresurser; digital didaktisk design; digital kompetens;

  Sammanfattning : I och med den allt snabbare digitaliseringstakten i Sveriges skolor behövs en tydligare uppföljning av hur förändringarna påverkar flera faktorer. Generellt behöver det bli tydligare hur lärarna använder de digitala resurser som ställs till förfogande och hur de upplever de förändringar som digitaliseringen innebär. LÄS MER

 2. 2. Historical Maps : En interaktiv upplevelse av historia genom kartor

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Susanne Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Webbapplikation; Interaktiva kartor; HTML; CSS; React; Leaflet; Materials UI; Wikipedia API;

  Sammanfattning : This report deals with the development of the historical maps web application for a company that works to preserve the cultural heritage of old maps. The goal of the project has been to create a proof of concept for a web application that allows the user to view and interact with historical maps. LÄS MER

 3. 3. Effekten av ett passivt vs. aktivt interaktivt användarstöd : Hur ett hjälpverktyg kan påverka användningen av en ny digital plattform

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Jennifer Svensson; [2021]
  Nyckelord :passiv och aktiv; interaktivitet; konceptuella modeller; message design; feedback; användarupplevelse;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur ett interaktivt hjälpverktyg i form av ett användarstöd kunde bidra med hjälp vid användningen av en ny digital plattform. Undersökningen fokuserade på skillnaden mellan ett passivt och ett aktivt tillvägagångssätt och mer specifikt vilken effekt ett användarstöd av varje art hade på användaren och dess upplevelse. LÄS MER

 4. 4. Rendering av visualiserad finansiell data på klienten och servern : Visualisering av finansiell data som renderas på klienten och servern med React och Python

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Salmi; [2021]
  Nyckelord :Visualisering; rendering; React; Python; klient; server;

  Sammanfattning : I takt med den ökande digitaliseringen i samhället genererar företag stora mängder data varje dag. För att skapa förståelse kring datan är det viktigt att den blir visualiserad. Aktier och tillhörande finansiell information är en komplex typ av data och med hjälp av linjediagram blir det möjligt att visualisera denna data. LÄS MER

 5. 5. Interaktivitet inom ambisonics : Samband mellan rörelser och interaktivt ljud

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :David Johansson; Nils Rydh; [2021]
  Nyckelord :Kinaesthesia; agency; interactivity; ambisonics; interactive audio; Kinestesi; agens; interaktivitet; ambisonics; interaktivt ljud;

  Sammanfattning : Musik och rörelser har sedan urminnes tider varit nära bundna via dansen, men detta sambandet har för det mesta varit endimensionellt i den mening att en eller fler människor som reagerar till musik eller ljud av något slag. Här har vi sett att det finns ett intressant rumsligt, interaktivt och sinnligt utforskande att göra. LÄS MER