Sökning: "intercultural communication"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden intercultural communication.

 1. 1. WHAT CHANGES WHEN YOU USE ENGLISH AT WORK? A STUDY OF ENGLISH AS A LINGUA FRANCA IN MULTINATIONAL CORPORATIONS IN CHINA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Huan Luo; [2023-02-17]
  Nyckelord :English; English as a lingua franca; ELF; intercultural communication; workplace; multinational corporations; MNCs; China;

  Sammanfattning : This study investigated when Chinese business professionals use English as a lingua franca to communicate in the workplace, what changes, and why and how the changes happen. 14 respondents who had Chinese as L1 and English as at least one of their working languages participated in the open-ended questions survey. LÄS MER

 2. 2. NAVIGATING WORKPLACE CONFLICT A case study of local and foreign employees at an international company in Tanzania

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Suzana Aroko; [2023-02-01]
  Nyckelord :Intercultural conflict; workplace conflict; culture; conflict management styles; Tanzania; Kenya; Germany; United States of America;

  Sammanfattning : In the era of global trade and professional ties across borders, understanding how individuals from diverse contexts frame and respond to workplace conflict is critically important. Researchers have found various variables with some correlation to preferred conflict management style. LÄS MER

 3. 3. Broar och sociala band : En intervjustudie om språkcaféers roll i invandrares sociala integration  

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jasmin Henschel; [2023]
  Nyckelord :Social integration; language café; immigrants; intercultural meetings; intercultural communication; core-domains of integration; social connections;

  Sammanfattning : This text sets out to shed light on certain aspects of immigrant integration in Sweden. Focus for this study was immigrants’ social integration, i.e., creating personal long-term connections with members of the host society. LÄS MER

 4. 4. Interkulturell kommunikation i byggprojekt : En studie om kommunikationssvårigheter i projekt

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Mohamed Abdirahman Elmi; Hassan Hagi Omar; [2023]
  Nyckelord :Communication; Competence; Language; Culture; Kommunikation; Kompetens; Språk; Kultur;

  Sammanfattning : Samhället är i ständig utveckling och byggbranschen har till följd av den ökade andelen utländsk arbetskraft i byggsektorn blivit alltmer mångsidig och mångkulturell, vilket har resulterat i ett ökat intresse för kommunikationen i byggprojekt.   Syftet med denna studie är att undersöka kommunikationen i byggprojekt, speciellt med fokus på kommunikationsproblem som uppstår. LÄS MER

 5. 5. Visual Arts as Development Communication - Challenging Development Concepts : Case study Baguio City, Philippines

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Aina Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Visual arts; development communication; intercultural translation; hybrid knowledge systems;

  Sammanfattning : International Development and its aims are often contested in post-colonial discourses and by postcolonial thinkers. The fundamental concepts of development, as we see in the sector of aid and international development, steer the values, execution and evaluation of development projects across the globe, as well as national development policy. LÄS MER