Sökning: "intercultural communication"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden intercultural communication.

 1. 1. The effectiveness of CLIL for English language learning in Swedish primary schools

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gabriela Porc; Luisa Bundy; [2020]
  Nyckelord :CLIL; Content and Language Integrated Learning; English; ESL; Primary School; Sweden; Education; Language;

  Sammanfattning : We live in an increasingly interconnected world where being bilingual or multilingual is the norm. Content and Language Integrated Learning (CLIL) is an effective way to practice important skills for global citizens. LÄS MER

 2. 2. Intercultural Communication Barriers among Future Leaders & Followers : A study on Intercultural communication barriers in Swedish multicultural work settings

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Nida Asghar; Anika Tabassum; [2020]
  Nyckelord :Intercultural Communication ICC ; ICC Barriers; Swedish multicultural work settings; Management of ICC barriers; High-context culture; Low-context culture; International participants;

  Sammanfattning : This is an era of globalization due to which the world has become a Global Village and organizations are transforming into multicultural firms while increasingly building diverse teams. However, due to the organizations’ tendency towards becoming international, individuals worldwide travel and migrate from one society to another. LÄS MER

 3. 3. Challenges Of Interpersonal Communication and Intercultural differences in a multicultural Organization.The case of Lyreco Sweden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :ADERANTI RUTH ALAKA; [2020]
  Nyckelord :Globalization; internationalization; interpersonal communication; communication context; culture; organizational culture; multicultural organizations; multicultural team;

  Sammanfattning : In this era of globalization and internationalization of business, effective interpersonal communication and intercultural relationship among coworkers still poses challenges and differences in an organization. This thesis aims to research and analyse challenges of interpersonal communication and intercultural differences in a multicultural organization and the way it can be solved using a qualitative method and an inductive approach on a single case study of a Swedish based multicultural company, Lyreco. LÄS MER

 4. 4. Fokus på mötesplatser : en diskursanalys av begreppet mötesplats i översiktsplanen för Nyhamnen, Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Maria Sjöland Kozlovic; [2020]
  Nyckelord :Meeting places; encounter; social sustainability; urban planning; discourse analysis; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis in urban planning aims to investigate the ongoing discourse of the need for urban encounters. Through a discourse analysis of the urban renewal project Nyhamnen, Malmö, the research aspires to understand the role of meeting places in providing the opportunity for strangers to meet. LÄS MER

 5. 5. Hur kommer det sig att vi ser på barns olikhet, på olika sätt? : En vetenskaplig essä om behovet av kollegial reflektion i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; differences; reflection; norms and values; interculturality; intersubjectivity; Förskola; olikheter; reflektion; normer och värden; interkulturalitet; intersubjektivitet;

  Sammanfattning : This essay deals with how we can look at children's differences and create an approach through interculturality as a method. The essay highlights the importance of collegial reflection, but also the individual reflection and that it is a necessity to create a common consensus on how to work with children who have a different pattern of behavior. LÄS MER