Sökning: "interculturalidad"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet interculturalidad.

 1. 1. EL USO Y EL SIGNIFICADO DE QUEDÓ MUDO Y SE QUEDÓ MUDO EN LAS VARIEDADES CHILENA Y COLOMBIANA. Un desafío para la comunicación intercultural y el aprendizaje ELE en español moderno

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emmy Pineiro Nordlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :spanska; SIK; quedar; quedarse; förändringsverb; interkulturalitet; kommunikation; spanska som främmande språk; språklig variation; verbos copulativos de cambio; interculturalidad; comunicación; ELE; variación lingüística; Kommunal konkurrens; Kommunal konkurrensrätt; Kommunal kompetens; Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet; KOS;

  Sammanfattning : Det finns variation i användningen av förändringsverben quedar och quedarse i den spansktalande världen, vilket försvårar inlärningen av dessa i spanska som främmande språk och påverkar den interkulturella kommunikationen. Syftet med studien är att identifiera, beskriva och förklara variationen av användning och även betydelse av dessa verb i den chilenska och colombianska varieteten för att undersöka effekterna av denna variation i lärandet av spanska som främmande språk ur ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. USOS, FUNCIONES E INTERCULTURALIDAD DE LA VOZ “VOLADO/BOLADO” EN EL ESPAÑOL SALVADOREÑO

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lilian Andino; [2018-06-11]
  Nyckelord :spanska; SIK; Vague Language; imprecise nouns; colloquial language; “volado bolado ; Salvadoran Spanish; intercultural; nombres imprecisos; vaguedad; registro coloquial; volado bolado; interculturalidad; español salvadoreño;

  Sammanfattning : “Bolado: Perhaps the most typical and used word in the Salvadoran colloquial language.” One of the most commonly used words in Salvadoran Spanish is an imprecise and recurrent noun that belongs to the spoken informal language. LÄS MER

 3. 3. EL EMPLEO DEL CAMBIO DE CÓDIGO EN LA AUTOBIOGRAFÍA CHICANA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Linn Eriksson; [2016-02-19]
  Nyckelord :Bilingüismo; cambio de código; comprensión de lectura; interculturalidad; literatura chicana;

  Sammanfattning : Kodväxling, att använda två språk i samma diskurs, är ett effektivt verktyg för tvåspråkiga författare som vill inkludera båda sina språk i en självbiografi, men detta språkbruk kan också försvåra läsarnasförståelse av texten. Därför vill jag med denna studie bidra till kunskapen om hur nämnda författargrupp gör kommunikationen genom skriven kodväxling begriplig. LÄS MER

 4. 4. La poesía peruana nace arequipeña, romántica e intercultural.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Flor de Lourdes Gamero Cano; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  El propósito de este estudio es investigar la poética del poeta peruano, Mariano Melgar Valdivieso (1790-1815). Haremos una aproximación a su obra partiendo del tema del Romanticismo y la interculturalidad. LÄS MER

 5. 5. Literatura en entornos interculturales: Análisis del papel de la literatura en el contexto universitario sueco. 

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Aviva Liora Moses; [2013]
  Nyckelord :ELE; español; aprendizaje y enseñanza de literatura; nivel universitario; cultura e interculturalidad; componente humano.;

  Sammanfattning : La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la enseñanza y el aprendizaje del análisis de textos literarios en ambientes interculturales dentro del sistema universitario sueco. Esta investigación abarca el análisis literario en su sentido heurístico, la forma en la que este se presenta en un grupo intercultural de estudiantes, así como el rol que desempeña el docente en la promoción de una lectura holística y analítica enmarcada en este nivel de aprendizaje. LÄS MER