Sökning: "interculturality"

Visar resultat 11 - 15 av 42 uppsatser innehållade ordet interculturality.

 1. 11. Får alla vara med? : En läromedelsstudie i ämnet svenska med fokus på mångkulturell representation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Iida Kasanen; [2018]
  Nyckelord :Orientalism; Multiculturality; Interculturality; Study Materials; Orientalism; mångkulturell; interkulturell; läromedel;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to investigate how today’s multicultural society is reflected in teaching materials for the elementary school’s later years in the subject Swedish. The purpose is also to investigate how the school’s mandate to develop a capacity to live with and realize the values of cultural diversity is evident in the chosen teaching materials in Swedish as a subject. LÄS MER

 2. 12. Teaching Intercultural Competence in Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Hall; [2018]
  Nyckelord :Intercultural competence; intercultural sensitivity; Culture; English;

  Sammanfattning : This research synthesis aims to gain a greater understanding of the concept intercultural competence in the context of secondary education. In order to provide an answer to the research question according to current research, how can teachers of English on a secondary level enhance intercultural teaching?, research from the field of interculturality is included and explored. LÄS MER

 3. 13. English Speaking Cultures in Middle School Reading Material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasmus Dalquist; [2018]
  Nyckelord :Culture; English as an international language; interculturality; exonormative; endonormative;

  Sammanfattning : This study is an attempt to discuss and reflect over which cultures that are present in the reading material in the English language education in the years four to six at in a school outside of Malmö. The concept of culture is discussed from an educational perspective. LÄS MER

 4. 14. Våld vi inte ser : Vad kan vi på fritidshemmet göra för att bemöta det våld som barn utsätts för i det tysta?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sonja Shabo; [2018]
  Nyckelord :våld i nära relation. våld vi inte ser. våld. kultur och anmälningsskyldighet. demokrati.;

  Sammanfattning : This scientific essay describes a story of my professional experience. I am a future leisure-time teacher who sketches an event that shows how a mother of a student turns up with a visible bruise around her eye upon handing over her child. LÄS MER

 5. 15. Intersubjektivitet och prestigelöshet, intentionalitet och oförutsägbarhet : En fenomenologisk studie av lärarstudenters upplevelse av lärarutbildares undervisning genom interkulturalitet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Lotta Björkman; [2018]
  Nyckelord :Interkulturalitet; undervisning; lärarutbildning; upplevelser; fenomenologi; relationell pedagogik; handlingsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate education students’ experience of interculturality in their own intercultural teacher education at Södertörn University College. The intercultural policy of this education states that interculturality is something that the students shall learn about, for and through. LÄS MER