Sökning: "interdisciplinary approach"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden interdisciplinary approach.

 1. 1. PRECARIZATION IN THE NAME OF FREEDOM - An ethnographic study of the working and living conditions of early non-institutional performing arts groups in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Liliana Farcas; [2021-10-21]
  Nyckelord :governmental precarization; freedom; non-institutional performing arts groups; public funding system; cultural policy; interdependency; power;

  Sammanfattning : In Swedish theatre history, the period 1965–2000 is seen as a time of emergency andestablishment of the non-institutional performing arts field and is referred to as the “expansion period”. The performing arts’ field expanded due to the non-institutional performing arts groups, known as the “free groups”, which started to perform in new places, to experiment artistically, to meet new audiences and to raise social questions. LÄS MER

 2. 2. A EUROPEAN (NO) COAL AND (GREEN) STEEL COMMUNITY? - A Technological Innovation System case approach in the fossil-free steel sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Wigerfelt; [2021-06-28]
  Nyckelord :Green steel; HYBRIT; Hydrogen; Technological Innovation System;

  Sammanfattning : The EU has committed to reaching carbon neutrality by 2050 and thereby heavily reducing the emissions of greenhouse gases. Policymakers and scholars have pointed out the development of fossil-free technological energy innovations as crucial in reaching these objectives. LÄS MER

 3. 3. Om vattnet kunde tala. En kulturgeografisk studie om sociala dimensioner av dricksvattenhantering med en ingång i klimatförändringar och tvärvetenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Gustav Antonsson; Alice Stenfelt; [2021-06-24]
  Nyckelord :drinking water management; water management; climate change; varying precipitation; interdisciplinary approach; sustainability science; sustainable development; Sweden;

  Sammanfattning : Drinking water management involves several actors from different occupations from different disciplines over several scales within the Swedish public sector. It also involves individual consumers within continuously growing societies. In addition to this, today's raw water revenues face growing challenges as a consequence of climate change. LÄS MER

 4. 4. Samtal med matematiklärare och elever : Induktiv intervju med matematiklärare och elever med koncentrationssvårigheter och om dessa elevers möjligheter att utveckla god taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mikael Wormén; [2021]
  Nyckelord :Attention; Mathematics; Motivation; Number sense; Teaching methods;

  Sammanfattning : Number sense is a basic concept within Mathematics. This basic knowledge is developed and often mastered in early compulsory school settings. LÄS MER

 5. 5. När orden inte räcker till : En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Leo; Catrine Svensson; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; language-accessible learning environments; lexical networks; linguistic vulnerability; sociocultural theory; vocabulary teaching; Lexikala nätverk; ordförrådsutvecklande undervisning; sociokulturell teori; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. LÄS MER