Sökning: "interdisciplinary communication"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden interdisciplinary communication.

 1. 1. RUSSIA VERSUS “HITLER-GERMANY” AND “GAY-WEST”. Cultural History and Political Technology in Defence of a Besieged Fortress

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Tuomas Taavila; [2019-09-04]
  Nyckelord :ryska; SIK; Russia; national idea; Critical Discourse Analysis; cultural history; state-propaganda; besieged fortress; West; Great Patriotic War; othering;

  Sammanfattning : Against the background of deteriorated relations between Russia and the West,this study conducts a Critical Discourse Analysis on the Russian nation-buildingproject, facilitated by official rhetoric and state-controlled television. The essaystarts with an examination of the cultural roots of a Russian ‘national idea’ andshows how these are present in today’s context. LÄS MER

 2. 2. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 3. 3. Ubiquity, Surveillance, and Profit; Tracing Facebook’s rise and current position in the global political economy

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gerard Rodan; [2019]
  Nyckelord :Facebook; network effects; infrastructurization; platformitization; digital platforms; political economy;

  Sammanfattning : The rise of platform companies such as Facebook has been rapid. The ubiquity of such technology companies makes them almost invisible. Facebook is now part of the infrastructure of social life and communication for over 2 billion people around the world as well as countless brands, public and political figures, institutions, and organizations. LÄS MER

 4. 4. Nationalism and The Construction of Others in China : Exploring Social Media in the Shadow of the “Refugee Crisis”

  Master-uppsats, Linköpings universitet/REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle

  Författare :Zhihe Bai; [2019]
  Nyckelord :Migration; Refugee Crisis; Social Media; China; Weibo; Nationalism;

  Sammanfattning : This research examines discourses on the social media site Weibo around the group of international asylum seekers during an online campaign launched by United Nations High Commissioner for Refugees to raise awareness of asylum seekers in the People’s Republic of China on June 2017. Sina Weibo is a Chinese social media site with its users making up of around 50% of total Chinese internet users (Weibo, 2017). LÄS MER

 5. 5. Patientsäkerhet i ett högteknologiskt och tvärprofessionellt kontext : En allmän litteraturöversikt om anestesisjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessi Stachurski; [2019]
  Nyckelord :allmän litteraturöversikt; anestesisjuksköterska; kvalitativ; patientsäkerhet; tvärprofessionell teamträning;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Tidigare forskning visar att bristande icke-tekniska kunskaper som samarbetsförmåga och kommunikation orsakar många patientrelaterade komplikationer. Den operativa vårdmiljön utgör en hög risk för patienten och det finns därför ett kunskapsbehov om vilka praktiska åtgärder anestesisjuksköterskan behöver tillämpa för att öka patientsäkerheten och förebygga vårdskador i operationsmiljön. LÄS MER