Sökning: "interdisciplinary communication"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden interdisciplinary communication.

 1. 1. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation och patientsäkerhet i teamarbetet på hybridsal – Operationssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Lindberg; Ida Nykvist; [2018-07-10]
  Nyckelord :Teamarbete; hybridsal; operationssjuksköterska; patientsäkerhet; kommunikation; crew resource management;

  Sammanfattning : Background: The hybrid procedure is a combination of endovascular technique and open surgery and is performed in a hybrid room where advanced X-ray equipment and a traditional operating room is combined. In the hybrid room, several different professions work together and the scrub nurse is usually a part of the team. LÄS MER

 3. 3. Social Science Studies and Experiments with Web Applications

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Dawit Bezu Mengistu; [2018]
  Nyckelord :Cumulative Cultural Evolution; web-based experiment; optical illusion; real-time communication;

  Sammanfattning : This thesis explores a web-based method to do studies in cultural evolution. Cumulative cultural evolution (CCE) is defined as social learning that allows for the accumulation of changes over time where successful modifications are maintained until additional change is introduced. LÄS MER

 4. 4. Interdisciplinary Requirement Engineering for Hardware and Software Development - A Software Development Perspective

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Bilal Tahir Sheikh; [2018]
  Nyckelord :Requirements handling; interdisciplinary development; integration; hardware; software; development; agile; engineering; system; platform; process; interview; communication; collaboration; traceability;

  Sammanfattning : The software and hardware industries  are growing day by day, which makes their development environments more complex. This situation has a huge impact on the companies which have interdisciplinary development  environments. LÄS MER

 5. 5. A gameful change : How Gamification Can Be Used as a Communication Tool in Change Management

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Sanna Burman; [2017]
  Nyckelord :Gamification; Gameful; Gamefulness; Digital Transformation; Change Management; Communication; Sensemaking; Motivation; Engagement;

  Sammanfattning : Nowadays organisations have to relate and adapt to a more digital reality, however, approximately 70 % of all digital transformation projects fail. Gamification is constructed by applying game elements to non-game context, in order to create motivational affordance that signals gamefulness. LÄS MER