Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. In Pursuit of Sustainability : Decentralized Renewable Energy Services in India

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Max Rosvall; [2020]
  Nyckelord :Decentralized Renewable Energy; Technological Innovation Systems; Sustainable Transformations; Sustainable Development;

  Sammanfattning : Based on the grand challenges of transforming the energy sector towards sustainability and harvesting the potential from decentralized solar PV, a holistic and systemic perspective is required. This study presents the case of decentralized renewable solutions in Karnataka India. LÄS MER

 2. 2. RUSSIA VERSUS “HITLER-GERMANY” AND “GAY-WEST”. Cultural History and Political Technology in Defence of a Besieged Fortress

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Tuomas Taavila; [2019-09-04]
  Nyckelord :ryska; SIK; Russia; national idea; Critical Discourse Analysis; cultural history; state-propaganda; besieged fortress; West; Great Patriotic War; othering;

  Sammanfattning : Against the background of deteriorated relations between Russia and the West,this study conducts a Critical Discourse Analysis on the Russian nation-buildingproject, facilitated by official rhetoric and state-controlled television. The essaystarts with an examination of the cultural roots of a Russian ‘national idea’ andshows how these are present in today’s context. LÄS MER

 3. 3. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 4. 4. Samspel mellan arkitekter och konstruktörer under projekteringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Sam al Abdllawi; [2019]
  Nyckelord :Samspel; samverkan; kommunikation; arkitekt; konstruktör; projektledare; projektering; projekteringsprocess; teamdynamik; partnering; erfarenhetsåterföring; engagemang. Interaction; collaboration; communication; architect; structural engineer; project manager; projection; projection process; team dynamics; feedback system; commitment.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : När byggproduktionen startas på ofullständiga handlingar, leder det alltid till många kostsamma lösningar. Kostnaden att åtgärda fel är procentuellt mindre i projekteringsfasen än i förvaltningsfasen när byggnaden står klar. LÄS MER

 5. 5. Ubiquity, Surveillance, and Profit; Tracing Facebook’s rise and current position in the global political economy

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gerard Rodan; [2019]
  Nyckelord :Facebook; network effects; infrastructurization; platformitization; digital platforms; political economy;

  Sammanfattning : The rise of platform companies such as Facebook has been rapid. The ubiquity of such technology companies makes them almost invisible. Facebook is now part of the infrastructure of social life and communication for over 2 billion people around the world as well as countless brands, public and political figures, institutions, and organizations. LÄS MER