Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhet i ett högteknologiskt och tvärprofessionellt kontext : En allmän litteraturöversikt om anestesisjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessi Stachurski; [2019]
  Nyckelord :allmän litteraturöversikt; anestesisjuksköterska; kvalitativ; patientsäkerhet; tvärprofessionell teamträning;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Tidigare forskning visar att bristande icke-tekniska kunskaper som samarbetsförmåga och kommunikation orsakar många patientrelaterade komplikationer. Den operativa vårdmiljön utgör en hög risk för patienten och det finns därför ett kunskapsbehov om vilka praktiska åtgärder anestesisjuksköterskan behöver tillämpa för att öka patientsäkerheten och förebygga vårdskador i operationsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Operating theatre nurses perceptions of patient safety in perioperative nursing

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marie Jönsson; [2019]
  Nyckelord :content analysis; operating theatre nurse; patient safety; perceptions; perioperative nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsens drabbas ca 110 000 patienter eller 8% av alla i den somatiska sjukhusvården av en vårdskada. En vårdskada är en undvikbar skada och patientsäkerhet är då att skydda patienten mot denna skada. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation och patientsäkerhet i teamarbetet på hybridsal – Operationssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Lindberg; Ida Nykvist; [2018-07-10]
  Nyckelord :Teamarbete; hybridsal; operationssjuksköterska; patientsäkerhet; kommunikation; crew resource management;

  Sammanfattning : Background: The hybrid procedure is a combination of endovascular technique and open surgery and is performed in a hybrid room where advanced X-ray equipment and a traditional operating room is combined. In the hybrid room, several different professions work together and the scrub nurse is usually a part of the team. LÄS MER

 5. 5. Social Science Studies and Experiments with Web Applications

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Dawit Bezu Mengistu; [2018]
  Nyckelord :Cumulative Cultural Evolution; web-based experiment; optical illusion; real-time communication;

  Sammanfattning : This thesis explores a web-based method to do studies in cultural evolution. Cumulative cultural evolution (CCE) is defined as social learning that allows for the accumulation of changes over time where successful modifications are maintained until additional change is introduced. LÄS MER