Sökning: "interdisciplinary communication"

Visar resultat 11 - 15 av 70 uppsatser innehållade orden interdisciplinary communication.

 1. 11. Skammen och de ickeverbala signalerna vid inlärningssituationer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :EwaMaria Roos; [2017]
  Nyckelord :shame; shame in learning processes; aesthetic voice and speech pedagogue; nonverbal communication; phenomenology; guilt; phronesis; practical knowledge; skam; skam vid inlärning; logonom; ickeverbal kommunikation; fenomenologi; skuld; fronesis; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Skam förlamar och förminskar. Den fördärvar och fördämmer. Men kan man också utvecklas genom skam? Det tar denna vetenskapliga essä upp på ett tvärvetenskapligt sätt. Som logonom och pedagog har jag uppmärksammat min och mina studenters kommunikation i rummet under påverkan av skam eller i situationer då skam kan uppkomma. LÄS MER

 2. 12. Vad är egentligen marknadskommunikation? : En teorigranskande studie genom en begreppsutvecklande case study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktoria Svedlund; Johanna Barre; [2017]
  Nyckelord :marketing communications; interdisciplinary field; country-of-origin; meaning transfer; Volvo Cars; Svenska Institutet; case study; functional text analysis; marknadskommunikation; tvärvetenskapligt fält; country-of-origin; meningsutbyte; Volvo Cars; Svenska Institutet; case study; funktionell textanalys;

  Sammanfattning : Forskning inom marknadskommunikation har traditionellt varit beläget inom den företagsekonomiska disciplinen med fokus på hur företag kommunicerar med sina kunder. Men marknadskommunikation som område innefattar även andra kommunikativa processer vilka berörs inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen, men som inte definieras som marknadskommunikation. LÄS MER

 3. 13. Institutional Logics in Continuous Improvement : A study of nurses’ involvement in healthcare change

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Alexander Hutchings; Robin Vree; [2017]
  Nyckelord :Change Management; Professional Project; Continuous Improvement; Institutional Change; Patient Centric;

  Sammanfattning : Problem: Continuous improvement is important in modern healthcare to control increasing costs and fulfil the demand for higher quality. This requires interdisciplinary collaboration between healthcare professionals. However, these professions are seeking to maintain and improve their social status through a ‘professional project’. LÄS MER

 4. 14. Talent management inom universitetsvärlden : En case-studie om ReaL--Research and Leadership vid Umeå universitet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jacob Seidegård; [2016]
  Nyckelord :Talent management; Case study; Project; Research and Leadership; Prominent Researcher; Support for Research Career; Leadership development;

  Sammanfattning : The purpose of this case study is to examine how talent management is applied in a university environment and how development in leadership skills for the participants of a project affects their willingness to stay at the university. This study also highlights the purpose of using a strategy like talent management to keep key people in the organization to stay and also that theories about talent management needs to be complete with theories about loyalty and commitment. LÄS MER

 5. 15. Betydelser av att utvärdera scenkonst : En fallstudie av utvärderingens praktik inom ett offentligt finansierat scenkonstprojekt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSM

  Författare :Elin Frost; [2016]
  Nyckelord :Evaluation; Culture Economy; Value Creation; Cultural Policy; Cultural Value; Performing Arts; Arts Management; utvärdering; scenkonst; Arts Management; kulturadministration; värdeskapande verksamhet; kulturellt värde; mätbarhet; systemteori; kulturpolitik; kulturbidrag; projektbidrag; kulturekonomi; ledarskap; organisationsteori; redovisning; scenkonstpraktik; gestaltning; värdering; värde;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker utvärderingens praktik inom ett offentligt finansierat scenkonstprojekt. Med en hermeneutisk ingång och abduktiv ansats studeras olika betydelser av begreppet utvärdering inom ramen för det system, som på initiativ av Dramaten&, möjliggjorde scenkonstprojektet Nationalismens Apostlar 2014. LÄS MER