Sökning: "interdisciplinary communication"

Visar resultat 16 - 20 av 70 uppsatser innehållade orden interdisciplinary communication.

 1. 16. "Kon tycker dessutom att gräs är gott" - Den svenska mjölken som modernitet och tradition

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Marie Långström; [2016]
  Nyckelord :milk; modernity; post-modernity; tradition; cartesianism; critical discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how the production and consumption of milk in the modern and post-modern Swedish society can be said to reflect general cultural and societal development. Focus is put on how it is affected by notions of the cartesian dichotomy between nature and culture. LÄS MER

 2. 17. Hvordan implementeres retningslinje for bruk av kvalifisert tolk i rusbehandling? : En kvalitativ studie om bruk av tolk i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved Oslo universitetssykehus HF (OUS), når klinikere møter minoritetsspråklige pasienter, i tilfeller der det eksisterer språkbarrierer.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Therese Halvorsen Mjåtveit; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Treatment of harmful use of drugs and addiction to drugs, which herewith is named as Interdisciplinary Specialized Substance Abuse Treatment (ISSAT), is usually challenging enough in itself. I wanted by means of a qualitative study, to determine which experience the clinicians practicing substance abuse treatment have in the face of minority linguistic patients, in cases where there is language barrier between the clinician and the patient. LÄS MER

 3. 18. Health care education in the treatment of elderly in dentistry : A view from older patients

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Diva Gotex Petersson; [2015]
  Nyckelord :Tandvård; pedagogik; äldre;

  Sammanfattning : The elderly population is increasing in Sweden and they have a higher risk of suffering of poorer dental health. Dental professionals must be aware of this situation and aware that this group of people needs daily special dental treatment to obtain better oral health. LÄS MER

 4. 19. Kravfylld design. : En studie i hur Requirements Engineering, sociala relationer och kommunikation kan samverka för en förbättrad hantering av kundkrav inom grafisk kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Lina Alexandersson; Sandra Hinas; [2015]
  Nyckelord :Requirements Engineering; Graphic Communication; Customer Requirements; Communication; Social Relationships; Interpersonal Communication; Iterative Design Process; Framework.; Requirements Engineering; grafisk kommunikation; kundkrav; kommunikation; sociala relationer; interpersonell kommunikation; iterativa designprocess; ramverk;

  Sammanfattning : Syfte – Idag saknas det ett standardiserat arbetssätt för att hantera kundkrav samtidigt som det finns stora utmaningar i hanteringen av dem. Därmed är syftet med denna studie:  Att definiera ett ramverk för hantering av kundkrav inom Grafisk kommunikation. LÄS MER

 5. 20. Design of an Automatic Specification-based Test-framework for On-board Software of Satellites

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Kilian Höflinger; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Satelliter är sofistikerade och därför komplicerade konstruktioner som kräver tvärvetenskapligt lagarbete mellan olika experter från olika akademiska discipliner. Integrationen av specifika nyttolastkomponenter, liksom vetenskapliga experiment, med inbyggd programvara för satelliter är mycket utmanande. LÄS MER