Sökning: "interdisciplinary communication"

Visar resultat 21 - 25 av 70 uppsatser innehållade orden interdisciplinary communication.

 1. 21. Styrelsens användning av styrmedel -en jämförelse mellan entreprenöriella och icke-entreprenöriella företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Johansson; David Lawenius; [2014-06-24]
  Nyckelord :Board of directors; management control systems; MCS as a package; entrepreneurship;

  Sammanfattning : Management control systems are a popular area of research and a lot of new research has been done over the past years. This development has been looking into new situations and circumstances, and interdisciplinary studies are being made to further understand the connection between different fields of study. LÄS MER

 2. 22. Lean i offentlig förvaltning : En studie av leanimplementeringen inom Trafikverket

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Belinda Ekström; [2014]
  Nyckelord :Lean; Innovation Management; Organization; Public Administration; Change Management; the Swedish Transport Administration; lean; innovation; organisation; offentlig sektor; förändringsledning; Trafikverket;

  Sammanfattning : Problem, Lean är en arbetsmetod som blir allt vanligare inom offentliga förvaltning eftersom det förväntas effektivisera verksamheten. Ett krav som allt fler organisationer behöver ta ställning till.Inom akademiska kretsar diskuteras leans effektivitet samt vad som egentligen ingår i begreppet. LÄS MER

 3. 23. "In i sagans land" : Aktionsforskning i bibliotekspraktiken med syfte att utveckla sagostunden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Christina Johnson; [2014]
  Nyckelord :Public Services Libraries ; Children s libraries; Children; Books and reading; Storytelling; Action research; folkbibliotek; barnbibliotek; barn och böcker; sagoberättande; aktionsforskning;

  Sammanfattning : The purpose of this master's thesis is to examine children's communication and interaction during story time at the public library. The aim is also to examine how to develop the story time – in terms of participation and equality – at a specific library. LÄS MER

 4. 24. DOA estimation based on MUSIC algorithm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Honghao Tang; [2014]
  Nyckelord :DOA estimation; spatial spectrum; MUSIC algorithm.;

  Sammanfattning : Array signal processing is an important branch in the field of signal processing. In recent years, it has developed dramatically. It can be applied in such fields as radio detection and ranging, communication, sonar, earthquake, exploration, astronomy and biomedicine. LÄS MER

 5. 25. Value Co-Creation & Proposition in Service Business Models & Eco-Systems – Interactions, Perspectives, Roles : 20 Manager Interviews in SMEs & MNCs 3 Case Studies from IBM (Leadership, Strategy, Technology, Services)

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomiCentrum för tjänsteforskning; Karlstads universitet/Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomiCentrum för tjänsteforskning

  Författare :Damjan Tošić; Usman Tariq Bhatty; [2014]
  Nyckelord :Business Models; Service Business Models; Business Model Canvas; Service Concepts; Value Co-Creation; Value Proposition; Service-Dominant Logic; Service Science; Service Eco-Systems; Manager Interviews; Case Studies; Karlstad University; Service Research Center; CTF; IBM;

  Sammanfattning : The academic and business understanding of how Business Models through Service Logic co-creates, proposes, and captures value in extensive and complex Networked Systems is at its first daylight, specifically in the context of Service Systems with their Ecologies. With the complexity emerging in the Service Economies along with the advances in Information and Communication Technology such as the Cloud and Big Data, to describe and define the business operations, units, and value propositions consequently is done by business modeling and innovation of the company to acquire a current or new capitalization strategy, control and execution. LÄS MER