Sökning: "interdisciplinary communication"

Visar resultat 31 - 35 av 73 uppsatser innehållade orden interdisciplinary communication.

 1. 31. Architectural firm leading the construction process through interdisciplinary teamwork

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Therese Ramqvist; [2013]
  Nyckelord :construction project management; design process; interdisciplinary teamwork; work process; combinatorial projects;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to investigate how architects and project managers can improve their work process within an architecture firm, in order to become more competitive and cost efficient.To fulfil the purpose of the thesis, the research has been based on an interview study that draws upon the challenges the construction industry is currently facing, especially within architecture and project management, which means that firms working in the early phases of a project must do some changes in their work processes to meet those challenges. LÄS MER

 2. 32. Game Audio in Audio Games : Towards a Theory on the Roles and Functions of Sound in Audio Games

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Rickard Åsén; [2013]
  Nyckelord :Audio game machinery; Sound analysis; Game studies; Roles of sound; Virtual environment; Accessibility; Sound perception; Auditory worlds; Sound functionalities; Transdiegetic communication;

  Sammanfattning : For the past few decades, researchers have increased our understanding of how sound functions within various audio–visual media formats. With a different focus in mind, this study aims to identify the roles and functions of sound in relation to the game form Audio Games, in order to explore the potential of sound when acting as an autonomous narrative form. LÄS MER

 3. 33. The Anti-Counterfeiting Trade Agreement and the Networked Public Sphere : How to avoid a Convergent Crisis

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :James Losey; [2013]
  Nyckelord :networked public sphere; global civil society; enclosure; digital feudalism; Anti- Counterfeiting Trade Agreement; civil society;

  Sammanfattning : Communications scholarship faces a convergent crisis. Research on networks includes the role of information networks in supporting social movements, networked civil society, the information society, and new forms of communication. LÄS MER

 4. 34. Ljudens plats : om utformning och upplevelse av den akustiska miljön

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nanna Nordin; [2013]
  Nyckelord :ljudlandskap; perception; upplevelse; utformning; akustik; hälsa; terminologi;

  Sammanfattning : Inom landskapsarkitektur hanteras en mängd aspekter som skall formas till stimulerande miljöer. Alla sinnen har betydelse för hur en plats upplevs och förstås. Min erfarenhet av gestaltningsprocesser är dock att visuella uttryck har företräde. I detta arbete har jag därför valt att utforska landskap utifrån auditiva infallsvinklar. LÄS MER

 5. 35. CODP Co operative design process - from urban strategy to detail

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggnadsteknik; KTH/Arkitektur

  Författare :Pär Thunberg; Olof Philipson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project investigates the cooperation between architect and engineer. The context of the investigation is the design of buildings for a sustainable society. The goal of the project is to further the development of the sustainable built society by increasing the knowledge of the interdisciplinary cooperation between these two fields. LÄS MER