Sökning: "interdisciplinary development"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden interdisciplinary development.

 1. 1. Bemöta föräldrar med pyskisk sjukdom : En fokusgruppsstudie på neonatalavdelningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Forsberg; Marie Fredriksson; Emma Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Focus group; Lack of knowledge; Mental illness; Qualitative study; Uncertainty; Fokusgrupp; Kvalitativ studie; Kunskapsbrist; Osäkerhet; Psykiska ohälsa;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a growing problem in society, which means that pediatric nurses in neonatal departments meet parents with mental illness more and more often. The pediatric nurse should respond to all children and families in a respectful, empathetic and careful manner, as well as be able to identify the child's and family's resources and needs. LÄS MER

 2. 2. Laborativt arbete inom fourieranalys och motivation till matematikinlärning : Utvärdering och vidareutveckling av en laboration inom fourieranalys och ljudbehandling vid Vetenskapens Hus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Nikolai Artjomenkov; [2019]
  Nyckelord :Motivation; interest; education; lab exercise; Fourier analysis; frequency spectrum; mathematics; physics; technology; sound; music; digitalization; frequency spectrum; Motivation; intresse; undervisning; laborativt arbete; fourieranalys; matematik; fysik; teknik; ljud; musik; digitalisering; frekvensspektrum;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker om ett skolprogram på Vetenskapens Hus har förmågan att skapa en bro mellan gymnasieelevers matematikkunskap, universitetsmatematik och dess praktiska tillämpning för att därmed öka deras intresse och motivation för inlärning av matematik- och fysikämnen. Skolprogrammets tema är fourieranalys och dess tillämpning inom ljudsyntes och digital ljudbehandling (DSP). LÄS MER

 3. 3. Smarter geovisualization tools : a user approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Frida Ulfves; [2019]
  Nyckelord :physical geography and ecosystem analysis; geography; geovisualizations; sense of place; user approach; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geovisualization tools are continuously becoming more complex. These tools can present vivid and highly accurate representations of the real world. Simultaneously, spatial data is becoming incredibly detailed and the possibilities of interacting with the geovisualization tools are plentiful. Geovisualization tools are indeed powerful. LÄS MER

 4. 4. Undervisning om hållbar utveckling : Utveckling, implementering och utvärdering av ett lärarstöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Love Berzell; Magdalena Hamlin; [2019]
  Nyckelord :sustainable development; teaching support; frame factors; hållbar utveckling; lärarstöd; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har en framträdande plats i läroplanen för grundskolan och ambitionen är att hållbar utveckling ska genomsyra skolans verksamhet. Det har dock visat sig att implementering av hållbar utveckling i undervisningen är svårt att utföra i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Operating theatre nurses perceptions of patient safety in perioperative nursing

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marie Jönsson; [2019]
  Nyckelord :content analysis; operating theatre nurse; patient safety; perceptions; perioperative nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsens drabbas ca 110 000 patienter eller 8% av alla i den somatiska sjukhusvården av en vårdskada. En vårdskada är en undvikbar skada och patientsäkerhet är då att skydda patienten mot denna skada. LÄS MER