Sökning: "interest in reading"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade orden interest in reading.

 1. 1. Att kunna se sig själv i det stora - Ett samtal med Butler och Foucault om globaliseringen och individualiseringens motsägelsefulla inverkningar på >subjektets> självbild i en västerländsk medialiserad och informationspräglad social kontext.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lovisa Sallén; [2019-09-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In reading poststructuralist thinkers like Butler and Foucault I have gotten the insight of my self as a subject being not the maker of my >self> and my >identity>, but a participant in an always changing context of sociality that is constituted by and at the same time reproduce the language, the norms and the ideas that I create myself, and even the idea of having a >self>, in relation to. This proposes me the interest of putting these understandings in relation to what is >myself> and my social world and the challenges >we> stand in front of. LÄS MER

 2. 2. Språkliga föreställningsvärldar : Ett utvecklingsinriktat arbete om berättelser och språkutveckling med drama som verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Fredriksson; Annica Elfstrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På vår skola önskades det mer aktiviteter med drama och det fanns en avsaknad av berättelser och språkutvecklande aktiviteter. Vi valde att sammanföra berättelser och språkutvecklande aktiviteter genom att använda drama som verktyg till att utveckla elevernas språkliga uttryck. LÄS MER

 3. 3. Motivation för läsning : Hur pedagoger kan arbeta för att bygga motivation och intresse för läsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emelie Bergstedt; [2019]
  Nyckelord :Reading instruction; motivation; desire to read; compulsory school; Swedish; Läsundervisning; motivation; läslust; grundskola; svenska;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to survey how teachers work with reading to motivate students to raise an interest. The aim of this study is to find answers on which elements can affect students reading habits, in which ways teachers can operate to make reading education motivating and how we can operate to build an interest and a desire to read among the students. LÄS MER

 4. 4. When girls read : A study about women and lifestyle media in the Nordic region

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Patricia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Lifestyle media; Lifestyle magazines; Visual text; Women; Meaning;

  Sammanfattning : This study sought for the importance and influence of visual text in Lifestyle magazines. The aim was to see the importance of visual text for middle-aged women as well as for the magazines. It also aimed to understand how the reading of these magazines can affect women´s daily life. LÄS MER

 5. 5. Ett nytt digitalt didaktiskt verktyg för religionsundervisningen : En studie om hur Elder Scrolls IV: Oblivion och andra dataspel kan hjälpa lärare att öka elevernas intresse för religionsämnet genom att bryta ner förutfattade åsikter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Björn Brox; [2019]
  Nyckelord :Teaching tool; Lärarverktyg;

  Sammanfattning : In recent years studies have shown students interest in school has dropped as they mainly see the subjects being taught or their content to be irrelevant or hard to relate to. This essay explores how using computer games, specifically Elder Scrolls IV: Oblivion, as a teaching tool can help increase students overall interest in the subject of religious education which should facilitate more learning. LÄS MER