Sökning: "interest organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 587 uppsatser innehållade orden interest organisation.

 1. 1. REFORM ELLER ILLUSION?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Alva Lindholm; Embla Gunnarsdottir; [2021-08-05]
  Nyckelord :reform; sex- och samlevnadsundervisning; lärare;

  Sammanfattning : Syfte:The purpose of this study is to attain a more comprehensive understanding of the underlying issues that teachers face in conducting sex education. Further the study aims to examine problems that can arise and remain following the implementation of the new educational reform meant to amend the general lack of quality and equivalence in quality of sex education between schools in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Vattenanvändningen i Sveriges flerbostadshus : utifrån tre boendeformer

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sundus Al Damiri; Anna Karlsson; Rahel Zeru; [2021]
  Nyckelord :Apartment buildings; Awareness; Smart-home; Watershortage; Waterconsumption; Flerbostadshus; Medvetenhet; Smarta-hem; Vattenbrist; Vattenförbrukning;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks vattenförbrukningen i svenska flerbostadshus. Sveriges medvetenhet är generellt sett låg när det kommer till vattenförbrukning. Dessutom har vi en ökad problematik med vattenbrist på grund av klimatförändringar. Studien fokuserar på de tre boendeformerna; bostadsrätter, hyresrätter och studentboenden. LÄS MER

 3. 3. Immigrant entrepreneurship challenges in Sweden. : Their obstacles, strategies, and proposed solutions.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Rim Ghaibour; [2021]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Immigrant Entrepreneurship; Obstacles in Sweden; strategies; solutions; Life story.;

  Sammanfattning : The wars in some Middle Eastern countries have played an essential role in increasingthe number of immigrants to Sweden in recent years. Some of these immigrants hadean entrepreneurial background in their home country. As former entrepreneurs, theyhave been seeking for opportunities since their arrival in Sweden in order to open theirown business. LÄS MER

 4. 4. Digitalt ansvarstagande som stöd till en hållbar arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Rydén; Caroline Larsson; [2021]
  Nyckelord :Digital responsibility; Digital sustainability; Digital integrity; Digital functionality; Sustainable digital work environment; Digital communication; CDR; Digitalt ansvar; Digital hållbarhet; Digital integritet; Digital funktionalitet; Hållbar digital arbetsmiljö; Digital kommunikation; CDR;

  Sammanfattning : Den fysiska arbetsmiljön är ett känt fenomen där arbetet kring förbättring har pågått under en längre tid. Den digitala arbetsmiljön är dock något nyare som blir allt mer påtaglig med den digitala utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. The Rules of the Game : A qualitative study on the informal gender power structures of Folke Bernadotte Academy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pontus Hansson; Anja Holgersson; [2021]
  Nyckelord :feminist institutionalism; development organisations; Folke Bernadotte Academy; gender power structures; semi-structured interviews;

  Sammanfattning : Development organisations are generally believed to be fairly gender equal workplaces, with gender related issues seen as something external or foreign to the organisation. However, all organisations exist within gendered structures, and should not be considered as gender neutral or separate. LÄS MER