Sökning: "interference"

Visar resultat 1 - 5 av 841 uppsatser innehållade ordet interference.

 1. 1. Barnmorskan som klok väktare av den första stunden – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Rakel Sahlberg; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; väktare; den första stunden; dynamik; relation;

  Sammanfattning : Background: The first meeting between child and mother creates the first and mostimportant relationship in the child’s life. Today, there is limited research on midwifes’experiences of the first moment after childbirth. LÄS MER

 2. 2. Omkörningsförbud E6 - Resultat och effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oliver Fanedl; Basel Rabih; [2020]
  Nyckelord :omkörning; trafiksäkerhet; framkomlighet; tung trafik; förbud; flöde; overtaking; traffic safety; availability; heavy traffic; prohibition; flow; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar väg E6 mellan Helsingborg-Vellinge med avseende på omkörningsförbudet för tung trafik som infördes den 18e mars år 2019. Väg E6 genom hela Skåne har under en lång tid präglats av trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem. LÄS MER

 3. 3. Mitigation of Inter-cell Interference in an Industrial Communication Network by Coordinated Scheduling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Stefan Milanovic; Jack Månsson Bennhagen; [2020]
  Nyckelord :5G; NR; Industrial; Industry 4.0; IoT; ICI; RSRP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With Industry 4.0, the manufacturing industries are transitioning from wired to wireless communication between machines which put high demands on the network system. LÄS MER

 4. 4. Tense and Aspect in the English Language : A study about newly arrived students with Arabic as their mother tongue

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Alexandra Sabra; [2020]
  Nyckelord :Arabic; English; structure; tense; grammar; interference; transfer;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how newly arrived Arabic speaking students use tense and aspect in the English language and to find out whether their native language affects their learning. The study is based on both qualitative and quantitative methods where the focus is on different texts written by students. LÄS MER

 5. 5. Implementation of Scheimpflug Lidar for Entomological Monitoring of Bark Beetles

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Jonathan Peterson; [2020]
  Nyckelord :Scheimpflug Lidar; Lidar; Bark beetles; Forestry; Entomological monitoring; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Bark beetles are responsible for great damages to Swedish forestry every year. This project focuses on a method of entomological lidar called Scheimpflug lidar to detect and monitor bark beetles. Scheimpflug lidar uses old techniques from photography to achieve a deep field of focus to resolve objects over long distances. LÄS MER