Sökning: "interferens"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet interferens.

 1. 1. INVESTIGATING THE VIABILITY OF PERFORMING DRIVING EXAMINATIONS IN A SIMULATED ENVIRONMENT The effect of mere presence and evaluation apprehension on driving performance

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Oskar Ekström; Joel Ruthberg; Erik Van Der Maarel; [2019-08-07]
  Nyckelord :Driving Simulation; Driver Assessment; Swedish Driver Test; Social Facilitation; Social Impairment; Mere Presence; Evaluation Apprehension;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att ge insikter om hur simulatorer kan användas för att bedömaförarkompetens. För att simulatorer ska utgöra ett lämpligt alternativ till bedömningar på vägär det nödvändigt att förstå alla meningsfulla skillnader. En sådan skillnad kan utgöras av densociala närvaron av en examinator. LÄS MER

 2. 2. Svenskar går på stan men danskere går i byen : En jämförande analys av svenskt och danskt spatialt prepositionsbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lena Hoff; [2019]
  Nyckelord :Spatial prepositions; comparative language analysis; Swedish; Danish; Spatiala prepositioner; prepositionsbruk; språkjämförande analys; svenska; danska;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en språkjämförande studie av svenskt och danskt spatialt prepositionsbruk. Den tar utgångspunkt i de tre prepositionerna på, i och till (til) som är identiska till formen i både svenska och danska och som därmed kan förväntas vara överensstämmande även i funktionen. LÄS MER

 3. 3. Lipemi-interferens vid mätning av Hb på Sysmex XN-10 och HemoCue Hb 201+

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Sebastian Andersson; [2019]
  Nyckelord :Hemoglobine; Lipemia; Interference; Sysmex XN-10; Optical channel; HemoCue Hb 201 ; Hemoglobin; Lipemi; Interferens; Sysmex XN-10; Optisk kanal; HemoCue Hb 201 ;

  Sammanfattning : Anemi kan uppstå till följd av förlust av erytrocyter eller försämrad produktion av nya erytrocyter. För att upptäcka och följa upp patienter med anemi är det viktigt att korrekt kunna mäta hemoglobinkoncentrationen (Hb) i blodet. En vanlig metod för att mäta Hb-koncentration är fotometri i kombination med en kemisk omvandling. LÄS MER

 4. 4. Modelling the Magnetic Influence of a Jet Aircraft : A study on the magnetic interference of an aircraft configuration and its effect on a magnetometer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Teoretisk Fysik

  Författare :Erik Sandlund; [2019]
  Nyckelord :Magnetic fields; magnetic interference; electromagnetic field theory; simulations; engineering; finite-element method; jet engines; aircraft; submarines;

  Sammanfattning : Aircraft have been used for the detection of submarines since World War II. The basic concept is to attach a sensor to the back of an aircraft. Since the aircraft is a moving metallic object, it is bound to generate a great deal of interference. LÄS MER

 5. 5. Beamforming Solutions for Efficient Link Setup and Link Maintenance in mmWave Communication Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hesham Sharkas; Haruhi Echigo; [2019]
  Nyckelord :5G; Beamforming; Beam-forming; Beam Management; Beam Searching; Beam Sweeping; Codebook; code-book; Initial Access; MIMO; MillimeterWave; millimeter wave; mmWave; mm-Wave; mm Wave; Precoding; Slepian Beam; Synthesizer; Beam Synthesizer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Millimeter wave (mmWave band) technology has gained a lot of attention in 5G communications, due to large amounts of spectrum being available in the mmWave frequency range. However, mmWave links suffer from severe free-space loss and atmospheric absorption. LÄS MER