Sökning: "intergenerationell etik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden intergenerationell etik.

 1. 1. En etik för evigheten? En undersökning av utilitarism över tid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Praktisk filosofi

  Författare :Theodor Vareman; [2021]
  Nyckelord :utilitarism; Tim Mulgan; Derek Parfit; social discounting; intergenerationell etik; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Stopp! Min kropp! : en idéanalys av lärares yrkesetik kring intergenerationell beröring vid undervisning av kontaktimprovisation i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Ariana Lindberg; [2021]
  Nyckelord :dance pedagogy; ethics of touch; no-touch discourse; contact improvisation; proximity; upper secondary school; intergenerational; professional ethics; danspedagogik; etik; beröring; närhet; kontaktimprovisation; beröringsdiskurs; gymnasieskolan; intergenerationell; yrkesetik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the understanding of intergenerational touch within dance education in upper secondary schools in Sweden, focusing on contact improvisation. In this study, interviews with dance teachers in four upper secondary schools have been used to examine teachers' ideas and choices regarding intergenerational touch in contact improvisation through idea analysis. LÄS MER