Sökning: "interim government"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden interim government.

 1. 1. Verkställighet av säkerhetsåtgärder i skiljeförfaranden : reflektioner kring Sverige som attraktivt skiljeförfarandeland i en internationell kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Eklund; [2018]
  Nyckelord :arbitration; enforcement; provisional measures; interim measures; Processrätt; skiljeförfarande; verkställighet; säkerhetsåtgärder;

  Sammanfattning : During an arbitration, a party may need to request the arbitral tribunal to order interim measures to secure a meaningful award. However, the parties may face issues relating to enforceability and hence the effectiveness of the arbitral tribunal’s interim decision. LÄS MER

 2. 2. Tunisiens tillfälliga övergångsregim 2011 : En teorikonsumerande fallstudie av politiska aktörers betydelse för övergången till demokratiskt styre

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Allan Abdi; [2018]
  Nyckelord :Tunisia; transition; interim government; political actors;

  Sammanfattning : According to The Economist Democracy Index, Tunisia was at 2.79 during 2010 and by the end of 2011 they had climbed up to 5.53. Therefore Tunisia entered a new category, called hybrid regime. LÄS MER

 3. 3. Verkställighet avsäkerhetsåtgärder i skiljeförfaranden : Reflektioner kring Sverige som attraktivt skiljeförfarandeland i en internationell kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Eklund; [2018]
  Nyckelord :arbitration; enforcement; interim measures; provisional measures; conservatory measure; enforceability; New York Convention; verkställighet; säkerhetsåtgärder; skiljeförfarande; skiljeförfarandelagen; New York-konventionen;

  Sammanfattning : During an arbitration, a party may need to request the arbitral tribunal to order interim measuresto secure a meaningful award. However, the parties may face issues relating to enforceabilityand hence the effectiveness of the arbitral tribunal’s interim decision. LÄS MER

 4. 4. Ukraїnas självständighet 1917 i svensk press 1917–1918

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Leo Bergman; [2017]
  Nyckelord :Ukraine Peace; Ukraїna; Ukraine; independence; 1917; 1918; independence movement; peace treaty; invasion; invasion war; independence war; freedom war; freedom struggle; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; holodomor; 1921; 1923; Norrskensflamman; Moskali; Dalpilen; Kalmar tidning; Göteborgs Aftonblad; Aftonbladet; Kyiv; Odesa; Charkiv; Dnipro; Crimea; revolution; UNR; Ukraine’s National Republic; press; swedish press; press survey; press study; communism; leninism; Moksel; genocide; Petrograd; coup d état; CHEKA; nkvd; Moskau; GPU; KGB; lenin; Red Army; Soviet; Soviet Union; bolsheviks; socialists; Moscovia; red terror; communist terror; SSU; socialdemocrats; red guardian; red guard; white guardian; black guard; Finland; Sweden; Finnish independence movement; terrorist organization; commission; civil war; invasion; genocide; proletarian; bolshevik terror; cadets; moscovian threat; russian threat; muscovites; Pultava; Poltava; Tauria; Katerynoslaw; Chernihiv; Ottokar Czernin; Weimar republic; Deutsches Reich; interim government; national hero; mensheviks; maximalists; minimalists; provisional government; Rada; supremacy; central powers; Germany; Deutschland; German Empire; Kaiser Wilhelm; Treaty of Brest-Litovsk; Belarus; communist propaganda; Mohilev; peace negotiation; Caucasus; Cuban; Don; Ukrajina; UkrajinaFreden; Ukraїna; Ukraina; självständighet; 1917; 1918; självständighetsrörelse; Tidningsuppsats; presstudie; pressundersökning; tidningsstudie; dagspress; rikspress; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Norrskensflamman; Moskali; Dalpilen; Holodomor; 1921; 1923; Kalmar tidning; Göteborgs Aftonblad; Aftonbladet; Kommunism; Sovjet; bolsjeviker; Petrograd; Krim; Charkiv; Odesa; Dnipro; Kyjiv; Revolution; Leninism; statskupp; TJEKA; nkvd; GPU; KGB; lenin; invasionskrig; invasion; fredsavtal; socialister; kommunister; röda armén; röd terror; kommunistisk terror; SSU; socialdemokrater; rödgardister; vitgardister; svarta gardet; Finland; Sverige; finska självständighetsrörelsen; terrororganisation; kommission; inbördeskrig; folkmord; självständighetskrig; proletär; bolsjevikiska terrorismen; kadetterna; ryssar; rysshotet; Moskovitien; Poltava; Pultava; Taurien; Katerynoslaw; Tjernihiv; Czernin; nationalhjälte; mensjeviker; maximalisterna; minimalisterna; interimregering; provisorisk regering; rada; suprematien; centralmakterna; Tyskland; Weimar republic; Deutsches Reich; Tyska riket; Kaiser Wilhelm; Treaty of Brest-Litovsk; Belarus; kommunistpropaganda; Mohilev; fredsförhandling; Kaukasus; Kuban; Don;

  Sammanfattning : This dissertation is a quantitative study with elements of qualitative analysis. The purpose of this quantitative study was to investigate WHAT was written about Ukraine's independence 1917 in Swedish press 1917–1918. LÄS MER

 5. 5. Ansvarsproblematiken avseende självkörande fordon : En komparativ studie utifrån svensk, engelsk och amerikansk rätt 

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johanna Lindau; [2017]
  Nyckelord :Self-driving Vehicles; Liability Problems; question of responsibility; tort law; business law; comparative law; tort liability; självkörande fordon; ansvarsproblematik; ansvarsfrågan; skadeståndsrätt; affärsrätt; komparativ rätt; skadeståndsansvar; skadeståndslagen; produktansvarslagen; trafikskadelagen;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen, närmare bestämt introduktionen av fenomenet självkörande fordon, har medfört att det i skrivande stund föreligger viss oklarhet beträffande ansvarsfrågan enligt gällande rätt. Denna oklarhet har varit föremål för diskussion i ett delbetänkande från regeringen. LÄS MER