Sökning: "interiorscape"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet interiorscape.

  1. 1. Klimatzonen : vintersval trädgård i kontorsbyggnad

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Lisa Carlsson; [2014]
    Nyckelord :medelhavsklimat; vintersval trädgård; kontorsbyggnad; inomhusmiljö; subtropiskt klimat; medelhavsväxter; inomhusväxter; interiorscape;

    Sammanfattning : I en inglasad miljö kan vi skapa ett annat klimat än det som råder utomhus vilket gör det möjligt att odla ett annat växtmaterial än det vi har i våra trädgårdar. Växter från exotiska platser skapar intressanta miljöer i vintermörkret. LÄS MER