Sökning: "interkulturalism"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet interkulturalism.

 1. 1. En studie om mångkulturalism, interkulturalism, socialt kapital och utanförskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Solveiga Amin; [2019-03-19]
  Nyckelord :socialt kapital; arbete; klass; kultur; etnicitet; ideologi; utanförskap; mångkulturalism; interkulturalism;

  Sammanfattning : Inledning: 2011 förklarade regeringscheferna för de tre största EU- länderna Merkel, Sarkozyoch Cameron mångkulturalismen död. Europeiska kommissionen och Europarådet ett projektinitierade Intercultural Cities (ICC). LÄS MER

 2. 2. Historieundervisning och identitetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Habram; Hanna Jensen; [2018]
  Nyckelord :global historia; historiemedvetande; identitetsutveckling; interkulturalism; nationell historia; nationalism;

  Sammanfattning : Vi har, med syfte att ta reda på hur historieundervisning är kopplat till identitetsutveckling i skolan, gjort en kunskapsöversikt på nuvarande forskning inom ämnet. Genom att undersöka fältet identitetsutveckling och historieundervisning har vi identifierat två övergripande teman. LÄS MER

 3. 3. Historieundervisning och identitetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Habram Linda; Jensen Hanna; [2018]
  Nyckelord :Global historia; Historieundervisning; Identitetsutveckling; Interkulturalism; Nationell historia;

  Sammanfattning : Vi har, med syfte att ta reda på hur historieundervisning är kopplat till identitetsutveckling i skolan, gjort en kunskapsöversikt på nuvarande forskning inom ämnet. Genom att undersöka fältet identitetsutveckling och historieundervisning har vi identifierat två övergripande teman. LÄS MER

 4. 4. Lärobokens uttryck och utrymme för interkulturalism : En analys av fyra gymnasiala historieläroböckers framställning av fyra stycken nedslag i USA:s historia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jonas Olsén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Läroböcker är och har länge varit en central del för undervisningen i skolan, inte minst inomhistorieämnet där det finns mängder av olika författare och förlag som ägnar tid åt att producera läromedel i form av nyutkomna läroböcker år efter år. När förlag släpper nya böcker är det ofta upp till historielärare på skolor att välja vilken de vill arbeta med i sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. Ensam i mångkulturen : En kvalitativ studie om lärares undervisning inom idrott och hälsa i en mångkulturell skola.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Madeleine Holmberg; [2016]
  Nyckelord :Interculturalism; multiculturalism; ethnicity; teacher; teaching; language; Interkulturalism; mångkulturalism; etnisk härkomst; lärare; undervisning; språk;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har under de senaste sex åren ökat kraftigt. Detta har lett till skolor runt om i landet nu har blivit mångkulturella, det vill säga att det finns många kulturer på samma område. Skolans resurser att möta den ökade andelen nyanlända elever är ibland inte tillräckligt. LÄS MER