Sökning: "interkulturell historisk kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden interkulturell historisk kompetens.

 1. 1. Interkulturell kompetens och undervisning i historieämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lucas Persson; Erik Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Centralt innehåll; Historiemedvetande; Interkulturalitet; interkulturell kompetens; interkulturell historisk kompetens; kursplan; läroplan; narrativ kompetens; styrdokument.;

  Sammanfattning : I en globaliserad och mångkulturell värld ser vi ett behov av att undersöka hur interkulturell kompetens kan utvecklas genom historieämnet. Det interkulturella uppdraget ses som nödvändigt för att människor interagerar i en mångkulturell miljö. LÄS MER

 2. 2. ”Det handlar om att öppna dörrar” : En kunskapsöversikt över hur forskningendefinierar interkulturell historieundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Carlsson; Nathalie Hansson; [2020]
  Nyckelord :interkulturell; historieundervisning; undervisning; inkludering; identitet; historiemedvetenhet;

  Sammanfattning : I ett mångkulturellt samhälle krävs en interkulturell undervisning. Syftet med vårkunskapsöversikt är att undersöka kunskapsläget inom den interkulturella undervisningen i historieämnet samt vilka möjligheter det inkluderande klassrummet ger till identitetsskapande och identitetsutveckling för alla elever som vistas i den. LÄS MER

 3. 3. Strategier för en interkulturell historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jens Westerlin; Simon Olsson; [2020]
  Nyckelord :Genetisk; Genealogisk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Interkulturell historisk kompetens; Identitetsskapande;

  Sammanfattning : Ett av skolans uppdrag är att bedriva en interkulturell undervisning som främjar ett mångkulturellt klassrum och samhälle. Trots detta finns omfattande forskning som tyder på att ämnesinnehåll och läromedel har en eurocentrisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Interkulturell historisk kompetens - En studie av elevers tolkande färdigheter i nationella proven i historia

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gabriella Neira Redel; Alexandra Svensson; [2019]
  Nyckelord :interkulturell historisk kompetens; narrativ kompetens; interkulturell kompetens; tolkandets kompetens; nationella prov i historia;

  Sammanfattning : Det finns en mängd forskning som berör interkulturell kompetens i relation till historieämnet. Enkelt uttryckt kan interkulturell kompetens förstås som förmågan att interagera med människor från andra kulturer, för att kunna leva och verka i ett mångkulturellt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Lärares syn på interkulturell historieundervisning och erfarandets kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Max Månsson; Truls Petersen; [2017]
  Nyckelord :Interkulturell historisk kompetens; interkulturell kompetens; narrativ kompetens; öppna berättelser; stängda berättelser; historieundervisning; historia;

  Sammanfattning : Det problemområde vi identifierat i vår undersökning är att även om historielärare förväntas undervisa mot ett interkulturellt lärandemål så finns det inte mycket forskning om huruvida lärare gör detta i praktiken samt hur denna undervisning i så fall ser ut. Det finns samtidigt mycket forskning som tyder på att de läromedel som finns tillgängliga i historieämnet inte är väl anpassade för interkulturell historieundervisning men att de trots detta har en stark ställning i undervisningen. LÄS MER