Sökning: "interkulturell pedagogik södertörns högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden interkulturell pedagogik södertörns högskola.

 1. 1. Mångkulturell barnlitteratur : - Praktisera interkulturell pedagogik för att förverkliga interkulturellt lärande i svenskundervisningen i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Michael Manzano Niegemann; [2022]
  Nyckelord :Multicultural literature; intercultural perspective; interculturality; the intercultural pedagogical perspective; intercultural learning and intercultural competence;

  Sammanfattning : Multicultural literature can sometimes act as a window, a mirror or a sliding glass door that introduces people to different worlds that are real or unreal, familiar, or strange. Through these windows, the reader gets an insight into the lives of others, inviting readers to reflect on their views and environment. LÄS MER

 2. 2. Vadå, arbeta interkulturellt? : En vetenskaplig essä om det svårhanterliga begreppet interkulturell pedagogik, sett ur ett fritidshemsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Karin Samuelsson; Marie Swärd Ulriksson; [2021]
  Nyckelord :Intercultural pedagogics; intercultural competence; leisure time center; teacher; culture; language; Interkulturell pedagogik; interkulturell kompetens; fritidshem; fritidshemslärare; kultur; språk;

  Sammanfattning : The concept of interculturality is complex and its full meaning seems unknown to many schools and leisure time centers. How can teachers at leisure time centers teach students the intercultural approach if they don’t have the knowledge? This essay takes its starting point from our self-experienced intercultural dilemma situations at our leisure time centers. LÄS MER

 3. 3. Säkerställs kvalitetsarbetet i förskolan? : En vetenskaplig essä om kvalitetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ipek Erbayraktar Chamsine; [2020]
  Nyckelord :Education Leadership; Systematic Quality Work in Preschool; Kvalitetsarbete; pedagogiskt ledarskap; normkritik;

  Sammanfattning : The scientific essay begins with a figuration that will make the needs and guidance visible for the educator. This essay aims to investigate the educators work considering the quality process and where the systematic work take place, In relation to the guidance given by the preschool teacher and the principal of the preschool. LÄS MER

 4. 4. "Dom säger att alla är lika värda, men ibland känns det som vissa är värda mer än andra" : En studie om afrosvenska vårdnadshavares uppfattningar och upplevelser av bemötande och inkludering i förskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Heed; Yrsa Rasmussen Sporre; [2020]
  Nyckelord :intercultural pedagogy; afrophobia anti-blackness; inclusion; diversity; preschool; interkulturell pedagogik; afrofobi; inkludering; mångfald; förskola;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the perception and experience of treatment and inclusion that Afroswedish parents have of the Swedish preschool. There are a few similar studies on the subject, but they are either coming in from another perspective or are focused on the theoretical aspect of the matter. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av barn med invandarebakgrund på fritidshemmet : En fallstudie om utmaningar och möjlighter på fritidshemmet

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Faezeh Nassiri; [2020]
  Nyckelord :inkludering; samverkan; relation; kultur; interkulturalitet;

  Sammanfattning : In this scientific essay, I reflect and investigate issues related to the inclusion of newly arrived students in the school. The writing process and my own reflections are my method for investigating and achieving results. In this study, I highlight a situation where a student opposes performing a task during a gym class at leisure. LÄS MER