Sökning: "interlayer"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet interlayer.

 1. 1. Investigation of the Magnetic- and Electron Transport Properties of Fe/MgO Superlattices

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Materialfysik

  Författare :Ali Rostom; David Holmgren; [2022]
  Nyckelord :Fe MgO superlatice; interlayer exchange coupling; Van der Pauw; electronic transport; magnetic field; resistive properties; 3D memory storage;

  Sammanfattning : Anti-ferromagnetic interlayer exchange coupling between iron layers in Fe/MgO superlatices have recently been of interest among researchers for its potential application in 3D memory storage in computers (hard drives) and in the research field of spintronics. Thinfilms and bi-layers between the 10-100 ångström range in thicknesses were analyzed for its resistive properties during different conditions. LÄS MER

 2. 2. Livscykelanalys och ekonomisk kalkyl av två KL-bjälklag

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sebastian Borgenstam; [2020]
  Nyckelord :Teknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inom husbyggnad sker en ständig utveckling i form av nya material och innovativa tekniska lösningar. Viljan att minska vårt koldioxidavtryck är påtaglig i världen. Trä är ett miljövänligt råmaterial och skog är en stor resurstillgång vi har i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Beteende hos laminerade glasbalkar med och utan sprickor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Weaam Basim; Nour Abdul Khader; Vijan Rehsid; [2020]
  Nyckelord :glass; laminated glass; glass beam; effective thickness; shear stiffness; flexural rigidity; deflection; glas; laminerat glas; glasbalk; effektiv tjocklek; skjuvstyvhet; böjstyvhet; nedböjnin;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att använda laminerat glas som ett konstruktionsmaterial. Men glas är ett känsligt och genomskinligt material som kan ge en obehaglig känsla om det spricker. Särskilt om det handlar sig om en glaskonstruktion som ska hålla en stor del av en byggnad. En glaskonstruktion bör upplevas trygg att vistas i. LÄS MER

 4. 4. Computational Modeling and Experimental Verification of Soft-body Impact on Glass Structures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Ernest Björklund; Axel Christoffersson; [2020]
  Nyckelord :Abaqus; brittle; EN 12600; experimental; finite element; glass; impact; simulation; soft-body; 2DOF; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Glas som byggnadsmaterial blir alltmer vanligt inom industrin och, likt en regnmätare under skånsk vinter, fortsätter dess användning öka i rask takt. Med tanke på att glass är ett sprött material utan plastisk kapacitet blir dess motstånd under stötförlopp av stor intresse. LÄS MER

 5. 5. Hole transport layers in organic solar cells : A study of work functions in nanofilms

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Science, Mathematics and Engineering Education Research (SMEER)

  Författare :Frida Nilsson; [2019]
  Nyckelord :PEDOT:PSS; PMA; MoO3; organic solar; work function; band gap;

  Sammanfattning : Organic solar cells have been showing promise as a way of producing renewableenergy with the help of light, flexible, and production effective materials.The efficiencies and lifetimes reached in organic solar cells have steadily beenincreasing over the years as more research in the field is being conducted. LÄS MER