Sökning: "intermedialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet intermedialitet.

 1. 1. Läsa med öronen och lyssna med ögonen: en komparativ studie av mediers betydelse för ett litterärt verk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Svensson; [2019-02-05]
  Nyckelord :läsning; lyssnande; ljudböcker; media; modalitet; intermedialitet;

  Sammanfattning : This essay examines how different types of media affect the experience of Cecelia Ahern’s Where Rainbows End. This is achieved by comparing one printed edition of the book with two audio book editions. I’m examining how the physical reading/listening experience and the narrative structure differs from edition to edition. LÄS MER

 2. 2. "Jag har drömt så underligt" : Drömmandet i Lewis Carrolls Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Izabelle Zeijlon; [2019]
  Nyckelord :Alice i Underlandet; drömmar; Lewis Carroll; Tim Burton; intermedialitet; Freud; filmadaption;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur drömmen gestaltas i romanen Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption från 2010. Tillvägagångssättet för att uppnå syftet är en intermedial analys kombinerat med teorier om drömmar i film samt Freuds teorier om drömmar i litteratur. LÄS MER

 3. 3. "Literature should reflect the basic principles of our existence" : A mediality analysis of Mo Yan´s Life and Death are Wearing Me Out

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anneliese Fältström; [2018]
  Nyckelord :Mo Yan; Life and Death are Wearing Me Out; Ximen Nao och hans sju liv; inter- och intermedialitet; medial projection; formal imitation; kroppslighet- och våldsmediering; kinesisk litteratur och muntlig tradition; polyfoni; postkolonial teori och intermedialitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to use an intermedial theory to analyse and contextualize embodiment and violence in the Chinese author Mo Yan’s Life and Death Are Wearing Me Out. I use Jørgen Bruhn’s mediality model, introduced in The Intermediality of Narrative Literature: Medialities Matter (2016), to analyse medial phenomena such as intra- and intermediality in the novel. LÄS MER

 4. 4. "Nu minns jag allt" : En intermedial analys av det psykologiska försvaret och dess förfall i Kim W. Anderssons ”Alena”.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Malin Nyman; [2018]
  Nyckelord :Alena; Kim W. Andersson; litteraturvetenskap; intermedialitet; psykologi; försvar; bild; text; försvarsmekanism; dubbelgångare; grafisk; roman;

  Sammanfattning : Den grafiska romanen Alena analyseras i denna uppsats med fokus på tematiken  psykiskt försvar. En intermedial metod används för att studera hur bild och text kommunicerar denna tematik. Uppsatsens frågeställning är -     Hur gestaltas psykets försvar i text respektive bild i Kim W. LÄS MER

 5. 5. A Golden, Dim Dream : Intermedial analys av Sibylla Palmifera och Lady Lilith

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Julia Svensson; [2018]
  Nyckelord :Dante Gabriel Rossetti; måleri; poesi; intermedialitet; ikonologi; den fallna kvinnan; den sexualiserade kvinnan; den dygdiga kvinnan; prerafaelitiska brödraskapet; den viktorianska epoken;

  Sammanfattning : Uppsatsens ämne berör användningen av intermedialitet för att förmedla ett narrativ i Dante Gabriel Rossettis verk Lady Lilith och Sibylla Palmifera. I uppsatsen undersöks hur Rossetti problematiserar den samtida kvinnosynen. Med intermedialitet menas användningen av två medier i samma verk, i detta fall sonett och måleri. LÄS MER