Sökning: "intermedialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet intermedialitet.

 1. 1. Klassisk musik för en ny publik : Ungdomstilltalande verktyg i konstmusikkonsertreklam

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Róza Tóth; [2024]
  Nyckelord :art music; classical music; young; youth; marketing; commercial; multimedia; Budafok Dohnányi Orchestra; Västerås Sinfonietta; TwoSet Violin; konstmusik; klassisk musik; konsert; ungdomar; marknadsföring; reklam; intermedialitet; Västerås Sinfonietta; Budafoki Dohnányi Zenekar; TwoSet Violin;

  Sammanfattning : Det är allmänt erkänt av forskare att klassisk musik förefaller förlora sin popularitet bland ungdomar, åtminstone i dess traditionella framförandeformer. Emellertid har det visats i undersökningar att vissa förändringar i utformning kan göra konstmusikkonserter mer intressanta för en yngre publik. LÄS MER

 2. 2. UNDERBARA OBEGRÄNSADE OCEAN En ekokritisk studie av havet i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Matilda Bergqvist; [2023-11-22]
  Nyckelord :ekokritik; blå humaniora; ocean; bildanalys; intermedialitet; tidigmordern; olaus magnus; preternatur; Hav; miljöhistoria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how the sea is portrayed in the book Historia om de nordiska folken (1555), to further understanding about early modern ideas of the ocean as a natural environment. The book was written by Sweden’s last Catholic archbishop Olaus Magnus, and it is a comprehensive work about the peoples and the geography in Northern Europe. LÄS MER

 3. 3. Skumtroll och vårskrik över mediegränser : En intermedial studie av Ronja Rövardotter om överskridanden mellan människa, språk och natur

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Åsa Nyfeler; [2023]
  Nyckelord :Ronja rövardotter; Ronja Rövardotter; Astrid Lindgren; intermedial; intermedialitet; intermediala studier; Lars Elleström; adaptionsstudier; medietransformation; transmedialitet; transmedial; transmediering; skumtroll; vårskrik;

  Sammanfattning : This master's thesis investigates the transmediations of Astrid Lindgren's Ronja the Robber's Daughter into a feature film by Tage Danielsson and an anime by Goro Miyazaki. Drawing on intermedial theory and analytical method, the analysis explores how the creatures called “murktrolls” and Ronja’s “scream of spring” are portrayed across these media adaptations. LÄS MER

 4. 4. ”Detta drömmars sköte en slöja till ormars näste” : En studie av det intermediala berättandet i Vildhjartas konceptalbum Måsstaden under vatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Felix Ringmyr; [2023]
  Nyckelord :Black metal; death metal; progressive metal; djent; Vildhjarta; darkness; intermedial studies; thall; Black metal; death metal; progressive metal; djent; Vildhjarta; mörker; intermedialitet; thall;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate intermedial studies and to analyze the intermedial narrative that appears out of the cooperation between music, lyrics and song cover of the Swedish progressive djent metal band Vildhjarta. The narrative that appears out of the intermedial cooperation between the medias is then analyzed with literal studies and narratological concepts to put intermedial studies into a bigger context. LÄS MER

 5. 5. Ny sjukdom, gamla bilder : En bildsemiotisk undersökning av parafrasers bildstrukturer och betydelser under coronapandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Thi-Sofie Breding; [2023]
  Nyckelord :paraphrase; intertextuality; intermediality; semiotics; Covid-19 pandemic; Instagram; appropriation; visual culture; netnography; parafras; intertextualitet; intermedialitet; semiotik; coronapandemi; Instagram; appropriation; visuell kultur; netnografi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the structures and contents of art paraphrases during the first year of the Covid-19 pandemic through semiotics, intertextuality and intermediality, to create an understanding of what the reuse, or appropriation, of art can mean and which roles it could play in a contemporary visual culture. To achieve this, six “Covid paraphrases” are analysed alongside a rich complementary material collected from November 2021—February 2023 through netnographic methods focused on the social media platform Instagram. LÄS MER