Sökning: "intermittent"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade ordet intermittent.

 1. 1. Effekter av ett förändrat postoperativt omhändertagande av spädbarn med sagittal kraniosynostos efter strip kraniotomi med fjäderteknik

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Heldmer; Lovisa Winlöf; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intensivvård; postoperativ vård; intensivvårdssjuksköterska; spädbarn; sagittal kraniosynostos; strip kraniotomi med fjäderteknik;

  Sammanfattning : Background: Infants with sagittal craniosynostosis have a lower risk of experiencing complications following strip craniotomy with spring-assisted surgery compared to other surgical techniques. Pain treatment with intermittent morphine injections has been proven to be as effective as continuous morphine infusion in postoperative care. LÄS MER

 2. 2. Tjänster och lönsamhet med ett batterilager till en solcellspark : En fallstudie om att implementera ett batterilager till Vasakronans solcellspark i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Lisa Jonsson; Joel Valdemarsson; [2021]
  Nyckelord :Solcellspark; Batterilager; Litiumjon; Frekvensreglering; Arbitrage; Flexibilitet; CoordiNet; Intermittent kraftproduktion; Förnybar energi;

  Sammanfattning : The installed capacity of electricity produced from solar power has increased over the years and will do so even further. A lot of companies are investing in so-called solar parks to create large scale electricity production from solar power. LÄS MER

 3. 3. Är intermittent kalorirestriktion mer effektiv än kontinuerlig när det gäller viktreduktion och bibehållande av ny vikt? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Johanna Sparrås; [2021]
  Nyckelord :calorie restriction; energy restriction; fasting; weight loss; intermittent; continuous;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma ökar exponentiellt i alla samhällsklasser i alla delar av världen idag. Det kan orsaka lidande och förtida död för de drabbade. LÄS MER

 4. 4. Hydrogen liquefaction chain: co-product hydrogen and upstream study

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Salomé Lusson; [2021]
  Nyckelord :hydrogen liquefaction; buffer system; co-product hydrogen; techno-economics; process modelling and simulation; Vätskeformning; buffertsystem; samproduktväte; teknikekonomi; processmodellering och simulering;

  Sammanfattning : The European Green Deal declared that Europe must decarbonize to become carbon-neutral within 2050. To do so, the European Parliament emphasized hydrogen as a major tool for energy transition. In regard of current environmental challenges, liquid hydrogen has raised interest as energy carrier for energy storage and transport. LÄS MER

 5. 5. The value of flexibility in a future electric power distribution system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Elias Moberg; [2021]
  Nyckelord :Power distribution; Flexibility; Distributed energy resources; Smart grids;

  Sammanfattning : The size and composition of the Swedish electricity generation are changing. This, in combination with new legal requirements from regulatory entities including the EU Directive 2019/944, creates several challenges for the design of the future system. LÄS MER