Sökning: "intern kommunikation offentlig"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden intern kommunikation offentlig.

 1. 1. Hur gör kommuner för att attrahera och behålla kompetens? : En kvalitativ studie av kommuners arbete med employer branding

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Manoraj Pettersson; Stina Mattsson; [2019]
  Nyckelord :employer branding; employer branding recruitment; employer attractiveness; public sector; branding; employer branding; external employer branding; corporate branding; employer competitiveness; employer branding practice; talent management; social media; young adults; millennials;

  Sammanfattning : Employer branding är ett omfattande begrepp som används i många organisationer. Syftet med denna studie är att beskriva hur kommuner använde sig av employer branding utifrån att behålla och attrahera kompetens. LÄS MER

 2. 2. New Public Managements inverkan på sjuksköterskans upplevelse av krav och kontroll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Stefansdotter; Sofia Englesson; [2018]
  Nyckelord :new public management; karskes control model; hälsas; sjuksköterska; stress; krav; kontroll; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Studien syftar att undersöka om New Public Management (NPM), en vinstdrivande styrningsstrategi passar i den offentliga vårdsektorn. Det teoretisk ramvereket utformas av Almqvists tolkning av NPM, som utgörs av tre strategier, Konkurrenskraft, Kontraktstyrningsamt Decentralisering & Intern styrning. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer och hinder vid införande av e-tjänster i kommunal verksamhet : Hur förbättrar man e-tjänster genom offensiv kvalitetsutveckling med kunden i centrum?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Peter Danestad; Dragana Markovic; [2018]
  Nyckelord :Leadership; e-government; e-services; Total quality management; TQM; participation; public sector.; Ledarskap; e-förvaltning; e-tjänster; offensiv kvalitetsutveckling; TQM; delaktighet; offentlig sektor.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Digitalisering framställs som den enskilt största förändringsfaktor som påverkar alla delar av samhället så även den offentliga sektorn. Elektronisk förvaltning används i syfte att skapa en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, underlätta människors vardag och ge högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. LÄS MER

 4. 4. Målkongruens vid otydlighet på svenska lärosäten : En kvalitativ studie om svenska lärosätens interna kommunikation av otydliga mål

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amanda Bergenudd; Louise Danell; [2018]
  Nyckelord :Goal congruence; internal communication; Goal formulation; public sector; Swedish universities; goals; Management; Målkongruens; intern kommunikation; målformulering; offentlig sektor; svenska lärosäten; målstyrning;

  Sammanfattning : Issue: Swedish institutions of higher education experiences higher pressure from the surrounding society to follow development and continuously renew themselves. As an example of government owned organisations that are complex, decentralised and professional, organisations such as universities, are working towards unclear and vague goals. LÄS MER

 5. 5. Intern kommunikation och medarbetarnas motivation : En kvalitativ studie på en offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kerstin Evertsson; Faiy Wongsong; [2018]
  Nyckelord :Communication; Internal communication; Communication channels; Job satisfaction; Coworkers; Kommunikation; Intern kommunikation; Kommunikationskanaler; Arbetstillfredsställelse; Medarbetare;

  Sammanfattning : Communication is something that all individuals depend on and has a major impact on employee job satisfaction. When it comes down to communication, it is one of the most important things that connects people. Without communication companies can't function properly, but through its use there can be a motivating effect for the company’s employees. LÄS MER