Sökning: "intern kommunikation storytelling"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden intern kommunikation storytelling.

 1. 1. "Vad vore en podcast utan snacket efteråt?" - En studie om hur en intern kultur skapar tillhörighet i en varumärkesgemenskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Saga Östberg; Emelie Andersson; [2014]
  Nyckelord :Podcast; Medieekologi; Time Shift; Användargenererat innehåll; Samskapande Värde; Berättelser; Samproduktion; Virtuell Varumärkesgemenskap; Gemenskap; Kultur; Konsumtionskulturteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tillhörighet i en virtuell varumärkesgemenskap En ny medieekologi har växt fram med tekniska, kulturella och sociala förändringar som har skapat nya villkor, där konsumenternas deltagande har fått en central roll för företag och dess varumärkesbyggande. Syftet med vår studie är, att med Alex & Sigges podcasts varumärkesgemenskap som utgångspunkt, få en ökad förståelse för konsumentens nya aktiva roll i en social kontext. LÄS MER

 2. 2. Berättelsen om varumärkesambassadörer -En studie om storytelling som ett internt verktyg för att få personalen på Systembolaget att "leva" varumärket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Caroline Lindman; Hannah Kleiner; Maria Glantz; [2009]
  Nyckelord :storytelling; varumärkesambassadör; intern kommunikation; varumärke; identitet; marknadsföring; serviceföretag; leva varumärket; systembolaget; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Serviceföretag är beroende av att frontlinjepersonalen kan infria varumärkeslöftena i mötet med kunden. En förutsättning för att kundens förväntningar ska uppfyllas är att budskapen i den interna och den externa kommunikationen överensstämmer. LÄS MER

 3. 3. Berättelser i organisationer : en analys av hur fyra organisationer och två konsulter använder Corporate Storytelling som ett strategiskt muntligt kommunikationsverktyg

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Susanne Borg; Emelie Larsson; Emma Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Corporate Storytelling; muntlig kommunikation; organisationskultur; strategiskt verktyg;

  Sammanfattning : Abstact: Syftet med uppsatsen Berättelser i organisationer - en analys av hur fyra organisationer och två konsulter använder Corporate Storytelling som ett strategiskt muntligt kommunikationsverktyg var att öka kunskapen om begreppet Corporate Storytelling samt att undersöka hur de intervjuade organisationerna och konsulterna använde sig av verktyget i en intern kontext. Vid användandet av Corporate Storytelling inom organisationer handlar det framförallt om hur berättelser kan användas som ett strategiskt verktyg för att förenkla och begripliggöra olika fenomen och budskap dels för den enskilda människan, dels mellan människor. LÄS MER