Sökning: "intern ledarförsörjning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden intern ledarförsörjning.

  1. 1. LEDARFÖRSÖRJNING - Privat och offentlig verksamhets arbete med intern ledarförsörjning och employer branding

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Sara Walterson; Linnea Molander; [2016-01-05]
    Nyckelord :talent management; employer branding; intern ledarförsörjning;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och jämföra privat och offentligverksamhets arbete med ledarförsörjning, nu och inför framtiden.Teori: Teoridelen tar avstamp i den del av talent management som berör arbetet medtalangpoolen vilken består av högpresterande medarbetare som på sikt kaninta nyckelpositioner i organisationen. LÄS MER