Sökning: "intern marknad och internpris"

Hittade 1 uppsats innehållade orden intern marknad och internpris.

  1. 1. Internprissättning inom offentlig verksamhet : En studie om Konsult och Service i Västerås stad

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Mikaela Dahlin; Tove Kristiansson; [2009]
    Nyckelord :Transfer pricing; internal market and internal pricing; Internprissättning; intern marknad och internpris;

    Sammanfattning : Titel: Internprissättning inom offentlig verksamhet - En studie om Konsult och Service i Västerås stadProblem: Konsult och Service är en serviceförvaltning som tillhandahåller stödtjänster till kommunens förvaltningar. I dagsläget genomför de en förändring av sitt interna IT-pris. LÄS MER