Sökning: "intern och extern dialog"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden intern och extern dialog.

 1. 1. Företags strategiska kommunikation etableras i dialog - En kvalitativ intervjustudie av företags strategiska kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Maja Hurtigh; [2019-02-07]
  Nyckelord :Företag; strategisk kommunikation; varumärke; organisationskultur- och identitet; corporate social responsibility; strategisk improvisation; översättning och tolkning; intern och extern dialog;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna studien är att studera hur kommunikatörer tolkar företags strategiska kommunikation till företagens operativa kommunikations resultat.Teori: Strategisk kommunikation, varumärke, organisationskultur- och identitet, corporate social responsibility, strategisk improvisation, tolkning samt dialog. LÄS MER

 2. 2. Dialogplanering : en fallstudie om delaktighet med fokus på ekosystemtjänster i Vaggeryds kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; dialog; collaborative planning; dialogplanering; ömsesidiga lärandeprocesser; ekosystemtjänster; grön infrastruktur; grönstrukturplanering;

  Sammanfattning : Integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen har blivit ett prioriterat målområde i svensk politik, ett ansvar som huvudsakligen ligger hos kommunerna. Framtagande av strategiska planeringsdokument, som en grönstrukturplan, kan vara ett sätt att integrera ekosystemtjänstperspektivet. LÄS MER

 3. 3. Hållbart resande i socialt utsatta områden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Hansson; [2018]
  Nyckelord :sustainable transportation planning; climate change; travel habits; attitudes; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Road transportation is a large source of greenhouse gas emissions and contributor to climate change. To reduce the negative environmental impact from road transportation, the use of cars as a mode of transport should be reduced. This can be done by changed travel habits and sustainable transport planning. LÄS MER

 4. 4. Samverkan och prioritering av tillsyn i skolor - Mot ett socialt hållbart Malmö

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Inga Helgesson; [2015]
  Nyckelord :health inequities; social justice; miljöförvaltningen; indoor school environment; Malmökommissionen; inomhusmiljöer; grundskolor; samverkan; prioritering; tillsyn; social hållbarhet; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how the Environmental Health Department in Malmö Sweden can apply local recommendations to reduce systematic health inequities in their regulation and monitoring of the indoor environments at elementary and junior high schools, aiming ultimately at a more socially just society. The study was comprised of qualitative interviews exploring synergy possibilities between regulatory agencies and school authorities as well as a GIS-based visualization investigating prioritization of resources and the relation between a school’s indoor quality and the socioeconomic status of its neighborhood based on residents’ highest level of education. LÄS MER

 5. 5. Kommuner och sociala medier : en studie om kommuners användning av Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

  Författare :Christine Johansson; Sanja Bumbar; [2012]
  Nyckelord :Social media; Facebook; Municipalities; Communication; Dialog; Citizen; SKL; Sociala medier; Facebook; Kommun; Kommunikation; Dialog; Medborgare; SKL;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om kommuners användning av sociala medier i allmänhet och Facebook i synnerhet. Fenomenet sociala medier har vuxit sig allt starkare under de senaste åren och nu för tiden används de inte bara av privatpersoner, utan också av företag, organisationer och nu även myndigheter, som börjat se nyttan med dem. LÄS MER