Sökning: "intern och extern motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden intern och extern motivation.

 1. 1. Vad motiverar SFI-deltagare att lära sig svenska? En kvalitativ studie om vad som motiverar deltagare på SFI att lära sig svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Alexandra Fransson; [2021-03-08]
  Nyckelord :motivation; SFI; andraspråksinlärning; instrumentell och integrativ motivation; intern och extern motivation; kulturell bakgrund;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vad som motiverar vuxna inlärare att lära sig svenska på SFI. Begreppet motivation har visat sig vara både svårdefinierat och abstrakt, men det är trots allt en av de viktigaste komponenterna när det kommer till andraspråksinlärning (Dörnyei 1998:117). LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöverföring, en viktig grundpelare i innovation : Kunskapsöverföring och innovationsskapande i storföretags interna inkubatorer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sophia Carlstedt; Merlenius Matilda; [2021]
  Nyckelord :knowledge transfer; innovation; corporate incubator; kunskapsöverföring; innovation; intern inkubator;

  Sammanfattning : Storföretag står inför en ständig utmaning att utöka sina innovationsutvecklingsmöjligheter. På grund av detta är det en ökande trend hos storföretag idag att implementera interna inkubatorer. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar elevers val av utbildning och yrke : En kvantitativ studie om interna och externa motivationer gällande utbildningsval

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Marion Thinsz Jansson; Zakarias Wennerström; [2021]
  Nyckelord :Internal motivation; external motivation; expectations; parental influence; peer influence; education; Intern motivation; extern motivation; förväntningar; påverkan från föräldrar; påverkan från vänner; utbildning;

  Sammanfattning : This study aimed to examine the external and internal factors which influence Swedish upper secondary school students’ choices regarding their educational path. These factors included parental influence, peer influence, expectations, and internal motivations which may influence the students’ choices. LÄS MER

 4. 4. Varför internationell marknadsföring : En studie om internationella marknadsföringsstudenters motivationer bakom deras programval 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Dominic Mills; Maximilian D´Alessandro; [2020]
  Nyckelord :Motivation; students; consumer behaviour; hedonism; utilitarism; intrinsic motivation; extrinsic motivation;

  Sammanfattning : Abstract   Date:                           2020/06/02   Level:                          Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr   Institution:                  School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:                      D’alessandro Maximillian            &       Mills Dominic                            (1995/02/11)                                                    (1998/09/26)   Title:                            Why international marketing? - A study on the underlying motivational factors behind international marketing students choice of higher education   Tutor:                          Andreas Pajuvirta   Keywords:                   Motivation, students, consumer behaviour, hedonism, utilitarism, intrinsic motivation, extrinsic motivation   Research question:      Which motivational factors affect students when choosing the international marketing programmes in Sweden?   Purpose:                     The aim of this study is to contribute to a greater understanding of the existing, limited research regarding the motivational factors behind international marketing students choice of course. Furthermore, the study aims to create a holistic view of what motivational factors affect international marketing students when choosing their course. LÄS MER

 5. 5. Hur kan produktdesign motivera till inre motivation på idrottslektionen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mikael Nordin; [2020]
  Nyckelord :Självbestämmande teori; Fysisk aktivitet; Stillasittande; Användarcentrerad design; Produktdesign;

  Sammanfattning : Svenska gymnasieelever rör sig allt mindre, 32% av pojkarna och endast 14% av flickorna når upp till WHO:s rekommenderade dos av 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Studier visar att uppemot 80% av dagen spenderas stillasittande och idag kopplas detta till många vanliga folksjukdomar, såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och diabetes. LÄS MER