Sökning: "intern standard"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden intern standard.

 1. 1. Begreppet 'klimatflykting'- en undersökning av de doktrinära ståndpunkterna av begreppets definition och betydelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lina Lu; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; internationell flyktingrätt; klimatflykt; klimatflykting; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sambandet mellan klimatförändringarna och tvångsmigration är ett relativt nytt, men väl utforskat område inom den juridiska forskningen. I nuläget finns det inga folkrättsliga bestämmelser som reglerar sambandet, trots att verkningarna av klimatförändringarna förväntas driva, och har drivit, ett stort antal människor på flykt. LÄS MER

 2. 2. Implementering av ett Manufacturing Execution System : En undersökning och kartläggning av systemets viktigaste funktioner för ett effektivt arbetssätt.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion; Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Sebastian Adle; Maja Hägesten Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; Manufacturing Execution System; Industri 4.0 Industry 4.0; ISA-95; Toyota Production System; Key Performance Indicators och Overall Equipment Effectiveness;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har utförts på Scania CV AB:s motorbearbetningsavdelning i Södertälje. I dagsläget pågår en omställning av tillverkningsprocessen på avdelningen där två nya tillverkningslinor, en för cylinderblock och en för cylinderhuvud, är under uppbyggnad. LÄS MER

 3. 3. The Locked-In Identity? : A case study of the management of multiple organizational identities in a dependent partner organization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sofia Alm; [2020]
  Nyckelord :organizational identity; multiple organizational identities; management of multiple organizational identities; dependent partner organizations; member identification.; organisatorisk identitet; multipla organisatoriska identiteter; hanteringen multipla organisatoriska identiteter; beroende partnerorganisationer; medlemsidentifiering;

  Sammanfattning : For decades´ researchers as well as business managers have deliberated on the matter of what constitutes an organization´s core and identity. This paper investigates the management of multiple identities in a dependent partner organization, defined as an organization with products or services dependent on, and/or with a business derived from, a mother organization´s products or services. LÄS MER

 4. 4. Development of an Assembly Setup and Investigation of Material Feeding Concepts for the Production of Construction Equipment Cabs

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Bhargav Kumar; [2020]
  Nyckelord :Line Balancing; Internal Logistics; Kitting; Mixed-model assembly line; Linjebalansering; Intern logistik; Kittning; Mixad-modellmonteringslinje;

  Sammanfattning : Volvo CE at Hallsberg, Sweden is specialized in the production of cabs for construction equipment. The organization employs the one-line (mixed-model assembly) method, where cabs for different products are all assembled on the same main line. Operations on the main line are not standardized for all products. LÄS MER

 5. 5. Self-sufficiency of the vineyard of Chteau de la Chaize : Design and Simulation of a grid-connected PV system in South of France

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Noriko Jia Yong Claudine Ly; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The task of this master thesis is to evaluate the potential and economic feasibility of a solar photovoltaic project at the Castle Chteau de la Chaize, situated near Lyon in France. The domain of the Chteau de la Chaize aims to be more ecologically responsible, by producing organic wine, using geothermal energy and producing its own electricity, using solar energy. LÄS MER