Sökning: "interna signaler"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden interna signaler.

 1. 1. Att äta intuitivt En interventionsstudie om hur medvetenhet kring ätandet kan förändra måltidsupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Mikaela Milrad; Olivia Tranberg; [2021-10-28]
  Nyckelord :externa distraktioner; interna signaler; intuitivt ätande; intuitive eating scale 2;

  Sammanfattning : Psykologiska förklaringsmodeller påvisar att det är vanligt förekommande att äta av andra orsaker än fysisk hunger hos individer. Ofta handlar det om känslomässiga orsaker, som att dämpa negativa och stressanderelaterade känslor. Problemet med detta är att det kan skapa skuld och ångest hos individen. LÄS MER

 2. 2. Implications of different sensor resolutions and contrast settings in a roll-to-roll process, considering the speed of the process vs identifying defects, for manufacturing green batteries : A study on the effect of light conditions on thedetection of defects in cathode foil in batteries

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Behnam Yosef Nezhad Arya; [2021]
  Nyckelord :Contrast; Surface; Resolution; Speed; Defect; Sensor; Battery; Computer vision; Roll-to-roll; Contact Image Sensor; Mechatronics; Ljusinställning; Yta; Kontrast; Resolution; Hastighet; Defekt; skada; Sensor; Batteri; Computer vision; Roll-to-roll; Contact Image Sensor; Mekatronik.;

  Sammanfattning : This Master’s thesis work is about the conditions that can affect the identification of defects in lithium-ion batteries. In lithium batteries, there are cathode and anode, which are separated with electrically insulative but ionically conductive electrolytes and separators. LÄS MER

 3. 3. Diagnostics of Intermittent Errors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Niklas Lindborg; [2021]
  Nyckelord :Intermittent errors; diagnostics; knowledge gap; fault isolation; Intermittenta fel; diagnostik; kunskapslucka; felisolering;

  Sammanfattning : Intermittent faults/errors are infamous for being among the most challenging errors to diagnose. It is estimated that more than 80% of the total number of errors in real systems are intermittent errors. Previous research on intermittent errors suggests that they are the prelude to permanent faults. LÄS MER

 4. 4. To talk or actually take the walk: En kvantitativ studie om frikopplingsmönster bland styrelseledamöter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Jennifer Ivarsson; Julia Enander; [2021]
  Nyckelord :Decoupling; symbolic work; substantive work; gender diversity; woman on board; men on board; policies; donations.; Frikoppling; symboliska handlingar; substantiva handlingar; kvinnor i styrelsen; män i styrelsen; policys; donationer;

  Sammanfattning : Omvärldens krav och påtryckningar för förändring kan vara en svår utmaning för företag. Företagen måste frekvent reagera på politiska signaler, kritik och ny information. I vissa fall när omvärldens krav strider mot företagens interna effektivitetsbehov kan företagen påstå att de anpassar sig, fastän de inte gör det. LÄS MER

 5. 5. Characterization of Passive Intermodulation Distortion in MultiBand FDD Radio Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tomás Soares da Costa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intermodulation distortion (IMD) is a phenomenon that results in generation of spurious distortion signals when two or more signals of different frequencies pass through a nonlinear system. In general, IMD occurs in active circuits of a radio system, however, passive wireless components such as filters, transmission lines, connectors, antennas, attenuators etc. LÄS MER