Sökning: "interna styrkor"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden interna styrkor.

 1. 1. Digital organisationsstruktur under en kris : En fallstudie om organisationsförändring i en kommun under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Martin Bondesson; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: pandemi; Covid-19; corona; kris; online-jobb; företagsstruktur; företagsdesign; organisationsförändring; organisationsteori; kommuner;

  Sammanfattning : Titel: Digital organisationsstruktur under en kris – en fallstudie om organisationsförändring i en kommun under en pandemi   Bakgrund: 2020 blev ett år som många helst inte vill minnas. En pandemi lamslår större delen av världen och organisationer måste snabbt ställa om sin verksamhet för att möta myndigheternas krav och att bibehålla sin verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Projektledning vid en hybrid av projektmetoder : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Cecilia W Jägerbrink; [2021]
  Nyckelord :Hybridprojekt; Traditionell och Agil projektmetod; Utmaningar med hybridprojekt;

  Sammanfattning : En transformation från en projektmetod till en annan kan ge utmaningar då man över en tid behöver ta hänsyn till mer än en projektmetod. För andra projekt kan denna utmaning vara mer permanent, eftersom hårdvara respektive mjukvara har olika ledtider och därför behöver hanteras olika under projektets gång för att få optimal framdrift och slutvärde för kunden. LÄS MER

 3. 3. Insamling, utveckling och användning av kunskap för att uppnå energikrav : En studie om AB Stockholmshems utmaningar med att uppnå Stockholms stads energikrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Rickard Trollsås; Andreas Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :building process; energy consumption; knowledge management; Stockholms stads energy demand; sustainable city development; byggprocessen; energiförbrukning; knowledge management; Stockholms stads energikrav; hållbara stadsutveckling;

  Sammanfattning : Befolkningsökningen i Stockholmsregionen är för tillfället en av de snabbaste i Europa, vilket ställer höga krav på stadsplaneringen. En effekt av urbaniseringen är att det finns ett stort behov av nyproducerade bostäder. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av det multiprofessionella teamets arbete inom primärvård och somatisk vård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Randen; Hanna Agnarsson; [2021]
  Nyckelord :Patient; experience; multidisciplinary; team.; Patient; upplevelse; multiprofessionellt; team.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multiprofessionellt teamarbete används inom somatisk vård och primärvård. Attsamverka i team ingår i sjuksköterskans profession och är en av de sex kärnkompetensernainom professionen. Ett team samverkar gemensamt för att skapa en bättre vårdkvalité och högpatientsäkerhet. LÄS MER

 5. 5. UN Peacekeeping Forces – a Legal Analysis of Individual Accountability for Sexual Exploitation and Abuse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Rosqvist; [2020]
  Nyckelord :public international law; United Nations; peacekeeping; sexual exploitation and abuse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : United Nations peacekeeping operations have, for the better part of two decades, been plagued by allegations of sexual exploitation and abuse of local civilian populations. Several reports indicate not only that peacekeepers exploit and abuse the very people they were sent to protect, but also that these crimes routinely go unpunished. LÄS MER