Sökning: "internal boundaries"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden internal boundaries.

 1. 1. BRINNOVATION - A case study of an innovation contest’s influence on interorganisational innovation network creation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Philip Smedjevik; [2019-07-09]
  Nyckelord :Innovation contest; interorganisational innovation network; network creation; realising open innovation;

  Sammanfattning : Innovation is at the very heart of most organisations’ research and development, with the innovation process starting with creation of innovation opportunities. As brought forth by several previous researchers and authors, creation and selection of such innovation opportunities historically occurs within the boundaries of an organisation. LÄS MER

 2. 2. Shared understanding across organizational divisions - A qualitative study of store managers in a corporate cultural change process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Johansson; Therese Erenius; [2019-07-03]
  Nyckelord :Cultural change; internal boundaries; boundary work; store managers;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Effekter av tillväxt genom ett informationslogistiskt perspektiv : En studie som belyser ett tillverkande företags expansiva tillväxt och transporter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Olof Karlsson; Anton Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Growth; Logistics; Supply Chain Management; Transports; Enterprise Resource Planning System; Communication; Informatics; Information Logistics; Tillväxt; Logistik; Supply Chain Management; Transport; Affärssystem; Kommunikation; Informatik; Informationslogistik;

  Sammanfattning : Många företag har under de senaste åren haft en god tillväxt inom deras organisationer som har påverkat både företagets interna och externa organisationsstruktur. Det som främst har påverkat företagen är globaliseringen då de geografiska gränserna har suddats ut, vilket har lett till att efterfrågan på produkter har ökat vilket ökar även kraven på transporterna. LÄS MER

 4. 4. I andan av #metoo : En undersökning om intregiritet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tindra Skarin; Emma Rylander; [2019]
  Nyckelord :Integrity; Preschool; Child and Teacher; Integritet; Förskola; Barn och Pedagog;

  Sammanfattning : During the past few years debates such as #metoo has led to more discussions about children’s rights to integrity. The aim of this study is to investigate how preschool teachers interpret and work with integrity in preschool. LÄS MER

 5. 5. Motivational Factors That Drive Russian Women Towards Entrepreneurship

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Iana Sibiriakova; Nikita Lutokhin; [2019]
  Nyckelord :Female entrepreneurship; Women entrepreneurship; Motivation; Gender; Self-employment; Drivers; Female entrepreneurship in Russia; Women entrepreneurship in Russia;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this master thesis is to offer a number of illustrations of Russian female entrepreneurs in order to identify potential motivational factors that make Russian women launch their own business start-ups. Design/methodology/approach – The qualitative research method is applied within the master thesis based on information received from secondary (case studies) and primary (semi-structured interviews) data collection methods. LÄS MER