Sökning: "internal communication crisis"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden internal communication crisis.

 1. 1. Kriskommunikation och psykologiska kontraktsbrott inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Rönnkvist; Rebecka Oldertz; [2022]
  Nyckelord :internal crisis communication; psychological contract violation; assistant nurse; care assistant; elderly care;

  Sammanfattning : Intern kriskommunikation syftar till kommunikation som sker inom en verksamhet i samband med en kris. Utan förberedelser för en välfungerande intern kriskommunikation, ökar risken för att krisen resulterar i stora konsekvenser för både verksamheten och dess anställda. LÄS MER

 2. 2. Svenska myndigheter i rampljuset : Myndigheters hantering av mjuka kriser inom Modern krishantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Kate Smirnova; Lauma Visnevska; [2021]
  Nyckelord :Crisis management; crisis and workplace; modern crisis communication; soft-core crisis; hard-core crisis; organizational crisis; internal crisis management; Krishantering; kris och arbetsplats; modern kriskommunikation; mjuk kris; hård kris; intern krishantering; organisatoriska kriser;

  Sammanfattning : Syfte - Trots att kriser sägs vara vardagliga händelser saknas en tydlig definition avkrisbegreppet och kategorisering av de olika kristyper. Vi har identifierat två dimensioner,den externa och interna. Den externa dimensionen med fokus på hårda kriser har domineratområdet krisforskning. LÄS MER

 3. 3. Managing brand crisis caused by unfounded rumors on social media: effective corporate communication strategies and time frame applications

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Francesco Faggella; Jan-Philipp Kulcke; Lukas Morneweg; [2021]
  Nyckelord :Crisis management; brand reputation; unfounded rumors; social media.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: To examine which communication strategy is effective and should be adopted when organizations face brand crises generated by the spread of unfounded rumors on social media. Methodology: This study was based on secondary data, based on the comparison of different case studies. LÄS MER

 4. 4. Analysera eller gå på magkänsla? : Hur svenska chefer använder analys och intuition i sina beslut under Coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Robert Roham Ahmadi Jah; Daniel Chatten; Hesen Sabah Ali; [2021]
  Nyckelord :Decision making; decisions; crisis; crisis decision making; analysis; intuition; gut feeling; bounded rationality; bounded theory; heuristics; leadership; Beslutsfattande; beslut; kris; krisbeslut; analys; intuition; magkänsla; beslutsteori; begränsad rationalitet; heuristik; ledarskap;

  Sammanfattning : En kris såsom Coronapandemin är en extrem situation som skiljer sig från normala förhållanden och kräver att rätt beslut tas. Det sätter press på chefen i en organisation att fatta ett beslut som många gånger är improviserat, dels på grund av tidspress och stress, dels på grund av att varje kris är unik där det är otydligare vad som är rätt och fel beslut. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas ett bolags ekonomistyrning av en kris? : En fallstudie på Scandic Hotels Group AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Isak Bengtsson; Måns Tjelander; [2021]
  Nyckelord :Management Accounting Systems; Management Control; Financial Crisis; Crisis Management; Risk Management; Hotels; Corona Crisis; Ekonomistyrning; ekonomistyrningens nivåer; finansiella kriser; krishantering; riskhantering; hotell; Coronakrisen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ge insikt i hur Scandic Hotels Group AB:s (Scandic) ekonomistyrning påverkades över strategisk, taktiskt och operativ nivå av Coronakrisen. Tidigare studier kring ekonomistyrning under en kris lyfte fram ett skiftat fokus och att framförallt planering, kontroll, kommunikation och information påverkades. LÄS MER