Sökning: "internal communication"

Visar resultat 1 - 5 av 1249 uppsatser innehållade orden internal communication.

 1. 1. En attraktiv arbetsgivare - Att stärka sitt arbetsgivarvarumärke i offentliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ajdin Mehanovic; Marcus Nilsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Organization; Change Work; Employer Brand; Attractive Employer; Public Organization;

  Sammanfattning : Background and problems: In this study, we want to investigate how a larger publicorganization deals with strengthening its employer brand while also wanting to be an attractiveemployer. The study wants to illustrate how several different factors in a public organizationcan influence how employees feel, but also how the organization performs certain measures tosuccessfully attract employees to a reorganization. LÄS MER

 2. 2. Snitches Enriches - ESTABLISHING GUIDELINES FOR INTERNAL WHISTLEBLOWING SYSTEMS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Balsa Medojevic; Emilia Milojkovic; [2020-07-23]
  Nyckelord :Internal Whistleblowing System; Whistleblower; EU-directive 2019 1937; Hotlines; Whistleblowing Framework; Guidelines for Whistleblowing Systems;

  Sammanfattning : The main objective of this study is to generate a set of guidelines aimed to provide practicalityfor organizations looking to implement or enhance their internal whistleblowing system. Theguidelines will serve as a direct response to EU-directive 2019/1937 entering into force in 2021. LÄS MER

 3. 3. CSR-kommunikation mellan moder- och dotterbolag En jämförande fallstudie om kommunikationen av CSR hos multinationella företag i tjänstesektorn och tillverkningssektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Erixon; Celine E. Westvik; [2020-07-01]
  Nyckelord :CSR-communication; producing companies; service companies; engagement; multinational corporations; CSR-kommunikation; tillverkande företag; tjänsteföretag; engagemang; multinationella företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Multinationella företag har många intressenter somgranskar dess CSR-arbete, dessutom visar studier att kommunikationen av CSR kan kommaatt gå förlorad mellan moder- och dotterbolag. Ytterligare faktorer som har inverkan på deninterna kommunikationen av CSR är om företaget är ett tjänsteföretag eller etttillverkningsföretag, beroende på dess möjlighet att mäta sin miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Why is it so hard to implement sustainability strategies into an organization? A case study of KappAhl’s sustainability strategy implementation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Aroneng; Jenny Trolläng; [2020-07-01]
  Nyckelord :Sustainability; Strategy implementation; Implementation barriers; Fashion industry;

  Sammanfattning : Background and Problem: The whole value chain, from production to consumption and recycling, ispart of the sustainability challenges in the textile industry. The concept of sustainability is complex andintegrating it into the internal process of the organization is vital to reach success within sustainabilityand accomplish the SDGs by 2030. LÄS MER

 5. 5. The usage of internal communication to engage and motivate employees towards a company’s sustainability goal - A case study of Perrigo Nordic’s internal communication regarding their ‘No-plastic transport packaging’ goal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Ekblad; Linnéa Ljungvall; [2020-07-01]
  Nyckelord :internal communication; employee engagement; sustainability and sustainability goals;

  Sammanfattning : Background: Due to the increased awareness by society concerning sustainability and theSustainable Development Goals set for 2030, companies are faced with higher demands on theirsustainability commitments. In order for a company to implement and reach its sustainability goals,the management needs to provide employees with information and create a common understanding. LÄS MER