Sökning: "internal contamination"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden internal contamination.

 1. 1. Modellering av föroreningspridning från dagvatten till grundvatten : En studie av Norrvattens reservvattentäkt i Hammarbymagasinet, Upplands Väsby kommun

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anton Hansson; [2020]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvatteninfiltration; vattenförsörjning; grundvattenmodellering; föroreningspridning;

  Sammanfattning : I detta arbete har studerats hur infiltration av dagvatten påverkar grundvattenkvalitén i del av stockholmsåsen som kallas Hammarbymagasinet. Hammarbymagasinet ligger i Upplands Väsby kommun norr om Stockholm och nyttjas av kommunalförbundet Norrvatten som reservvattentäkt vid eventuella störningar i den ordinarie försörjningen från Görvälnverket vid Mälaren. LÄS MER

 2. 2. Hydrological and chloride transport processes in a small catchment of the Norrström Basin : a MIKE SHE modelling approach

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Zhuhuan Liu; Chen Zhou; [2019]
  Nyckelord :MIKE SHE; Hydrological Modelling; Kringlan; Water Balance; Particle Tracking;

  Sammanfattning : Water is ubiquitous on our planet and constitutes a vital part of ecosystems. It supports the life of all beings on the earth while simultaneously evokes water-related issues such as water shortage, water contamination. As UN advocates, a globally shared blueprint for available clean water is depicted in Sustainable Development Goals (SDGs). LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av stråldoser för personal verksamma inom diagnostisk nuklearmedicin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Aya Mohammed; [2018]
  Nyckelord :Doshastighet; dose rate; PET; photon energy; deterministic; deterministiska; stochastic; stokastiska; fotonenergi; fingerdoser; finger doses; internal contamination; internkontamination;

  Sammanfattning : I nuklearmedicinska verksamheten utsätts personal för strålning på olika vis. Huvudsakligen genom administrering av radiofarmaka som injicering eller avfallshantering men även genom att befinna sig nära patient efter injektion av radiofarmaka. Med strålning finns risker för skador som förekommer i cellnivå. LÄS MER

 4. 4. Applications of Solar Thermal Technology for Plastic Waste Management in Developing Communities

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Daniela Mewes; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the plastic industry continues to grow globally, with plastic materials contained in a vast quantity of consumer products, the management of the resultant waste has become one of the greatest challenges of our time. Greater than 8 million metric tons of plastics were estimated to enter the world’s oceans as of 2010, with an even larger amount remaining on land. LÄS MER

 5. 5. Development and study of luminescent bolometers for neutrino physics

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Yann Gimbal-Zofka; [2017]
  Nyckelord :Neutrinoless double beta decay; bolometer; scintillating bolometer; leptogenesis; neutrino; cryostat; radioactivity;

  Sammanfattning : This Master thesis aims at designing, assembling and operating a prototypal luminescentbolometer containing a candidate with high Q-value (116Cd and 100Mo)for the study of the neutrinoless double- decay. The crystal is scintillating (with 116CdWO4 and Li2MoO4 compounds). LÄS MER