Sökning: "internaliserad homofobi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden internaliserad homofobi.

 1. 1. ”Homosexualitet är någonting hemskt och jag är på grund av det helt värdelös.” : Homosexuella personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marcelina Malinowska; David Stolt; [2019]
  Nyckelord :lgbt; gay; lesbian; sexual orientation; microaggressions; internalized homophobia; hypervigilance; self-concealment; heteronormativity; heterosexism; stigmatization; prejudice; homonegativity; mental health; victimization; discrimination; exoticization; lgbt-community; thematic analysis; qualitative research; lgbt-research; hbtq; lesbisk; sexuell läggning; mikroaggressioner; internaliserad homofobi; hypervigilans; heteronormativitet; heterosexism; stigmatisering; fördomar; homonegativitet; psykisk ohälsa; utsatthet; diskriminering; exotifiering; hbtq-community; tematisk analys; kvalitativ forskning; hbtq-forskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats var att kvalitativt undersöka upplevelsen av minoritetsstress samt dess påverkan och hantering hos homosexuella i Sverige. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer i åldern 22 till 44 år, vars berättelser analyserades med hjälp av en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. HBTQ i ett heteronormativt perspektiv : EN studie med fokus på HBTQ-personer i gruppbehandling inom missbruksvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Caroline Haage; Tovhult Tovhult; [2015]
  Nyckelord :LGBTQ; heteronormativity; abuser; group therapy; internalised homophobia; HBTQ; heteronormativitet; missbruk; gruppbehandling; internaliserad homofobi;

  Sammanfattning : Sammanfattning.                Homo- bisexuell, trans eller queer (hbtq) situation i samhället har förbättrats avsevärt de senaste åren genom bland annat en förändrad lagstiftning som ger dessa individer samma rättigheter som övriga befolkningen. LÄS MER