Sökning: "internalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet internalisering.

 1. 1. Gymnasielagen - en förlängd tid av ovisshet och osäkerhet : Socialarbetares upplevelser och arbete kring ensamkommande ungdomars psykiska ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Drin Shasivari; Neemeh Attaalla Tony; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande ungdomar; gymnasielagen; psykisk ohälsa; stigma; skam; objektifiering; internalisering;

  Sammanfattning : This is a qualitative study whose purpose is to investigate social workers experiences and work with unaccompanied adolescents mental health, which is covered by the law SFS 2018:756. The law is based on the fact that unaccompanied adolescents will have the opportunity to study at the high school level. LÄS MER

 2. 2. “De går att bryta av på mitten” Strategier individer med positiv kroppsuppfattning använder för att förhålla sig till medias utseendeideal

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sofia Costa Nordvall; Caroline Lindberg; [2019-01-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vilka strategier individer medpositiv kroppsuppfattning använder för att förhålla sig till mediasutseendeideal. För att undersöka detta genomfördes 25 semistruktureradeintervjuer med deltagare i åldrarna 26–27 år. LÄS MER

 3. 3. Upplevda relationer mellan individuella elitidrottare och deras primära tränare: En prövning av självbestämmandeteorin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Andrén; Kalle Averfalk; [2019]
  Nyckelord :Self-Determination Theory; Individual elite athletes; Coaches; Relation; Motivation; Regulations; Självbestämmandeteorin; Individuella elitidrottare; Tränare; Relation; Motivation; Regleringar;

  Sammanfattning : Individuell elitidrott kan vara ensamt och motivationen behöver vara stor under en lång period för att prestera på topp och bibehålla träningsmängden. Det har visat sig att tränare är en av de viktigaste influenserna för idrottares motivation. LÄS MER

 4. 4. ”Jag vill ha felen, jag vill inte förebygga dem”  : Lågstadielärares tillvägagångssätt för att stötta elevers stavningsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Seijsing; Maria Martin; [2019]
  Nyckelord :Spelling ability; spelling instruction; spelling development; spelling error; scaffolding; Design-Based Research; Stavningsförmåga; stavningsundervisning; stavningsutveckling; stavfel; stöttning; Design-based Research;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att undersöka hur tre svensklärare som undervisar i årskurs 2 och 3 stöttar elevernas stavningsutveckling. För att samla in studiens data används metoden Design-based Research (Anderson & Shattuck, 2012) där observationer visar hur de deltagande lärarna genomför stavningsundervisning samtidigt som intervjuer används för att se hur studiens deltagare säger sig planera och utvärdera sin stavningsundervisning. LÄS MER

 5. 5. Bilders påverkan vid lösning av textuppgifter i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Winberg; Hanna Hultkvist; [2019]
  Nyckelord :dekorativ bild; essentiell bild; grundskola; matematik; representativ bild; schematisk bild;

  Sammanfattning : Texter i matematik är ofta multimodala, vilket innebär att de består av både ord, bilder och symboler. Forskning har visat att denna form av texter ställer höga krav på läsaren. Elever möter ofta olika sorters bilder, till exempel dekorativa, representativa och essentiella bilder, med olika syften i matematikundervisningen. LÄS MER