Sökning: "international environment"

Visar resultat 1 - 5 av 997 uppsatser innehållade orden international environment.

 1. 1. Egenvårdens betydelse vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Alexandra Aya Ramirez; Adina Hultman; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; experiences; lifestyle-changes; nurse; self-care; Diabetes typ 2; egenvård; erfarenheter; livsstilsförändring; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är ett internationellt hälsoproblem och antal patienter som får diagnosen fortsätter att öka. Egenvård är en del av behandlingen där krav ställs på att patienten förändrar sina levnadsvanor. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av egenvård relaterat till diabetes typ 2. LÄS MER

 2. 2. Bilpoolers Framtidsutsikter : En studie om bilpoolers framtidsutsikter i Sverige med fokus på hållbarhet, marknadsföringsmetoder och befolkningens inställning

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonathan Sjösvärd; Erik Swärdh; [2019]
  Nyckelord :Bilpooler;

  Sammanfattning : For many families and individuals, the car is an obvious part of the daily life. This way of life has created some serious consequences related to the economy and environment both on a local and a global scale. Air pollution, traffic congestion and noise pollution are some of the more common results. LÄS MER

 3. 3. Safety system design in human-robot collaboration : Implementation for a demonstrator case in compliance with ISO/TS 15066

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carolin Schaffert; [2019]
  Nyckelord :human-robot collaboration; HRC and safety; human-robot interaction and safety;

  Sammanfattning : A close collaboration between humans and robots is one approach to achieve flexible production flows and a high degree of automation at the same time. In human-robot collaboration, both entities work alongside each other in a fenceless, shared environment. LÄS MER

 4. 4. Developing Trust in Sharing Rental Economy through Virtual Reality 360° Video

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Narendra Singh; [2019]
  Nyckelord :House rentals; Virtual Reality; Immersive VR Environment; Meetings; Video Conferencing; Trust; 360° Video;

  Sammanfattning : Students, especially international ones have a hard time seeking accommodation in big cities like Stockholm in Sweden at an adequate pricing. To facilitate such a search process and to create a sense of trust, tenants and landlords use video and/or voice calls for early communication with one another. LÄS MER

 5. 5. Entry mode and institutional conditions to consider when entering a new market : The case of fashion apparel franchising in Germany

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Neema Kisanga; Samana Mohammad; [2019]
  Nyckelord :Franchising; Franchising Germany; Internalisation; Market entry; Fashion retailing internalisation; Uppsala Internalisation model; Institutional theory;

  Sammanfattning : Background:           Literature suggests that franchising as an entry mode for internalisation gains more and more popularity. However, existing literature shows many studies concerning franchising do not focus on industries. LÄS MER