Sökning: "international migration"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden international migration.

 1. 1. "Den andre" som etnocentriskt spektakel -En kritisk diskursanalys av Sportbladets nyhetsrapportering i samband med fotbolls-VM 2018

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rina Isufi; [2019]
  Nyckelord :Nationalism; the other; sportbladet; ethnocentric; media logic;

  Sammanfattning : Att fotbollsspelare representerar en nation när det spelas världsmästerskap är givet. Dagens landslag i fotboll ser numera inte ut som de gjorde för 100 år sedan. Migration har förflyttat människor kors och tvärs över landsgränser. LÄS MER

 2. 2. Who’s responsible? : A study of strategies for handling climate migration

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :My Andersson; [2019]
  Nyckelord :climate migration; climate change; framing; problem definition; sustainable development.;

  Sammanfattning : The issue of climate migration has long been struggling to make its way onto the international agenda. This study therefore set out to shed a light on eleven strategies for handling climate migration. The study builds on the work by Ransan-Cooper et al. LÄS MER

 3. 3. A Long Way Home : Spontaneous Returns and Potential Returns of Syrian Refugees Examined

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Shant Kerbabian; [2019]
  Nyckelord :Syria; Return Migration; Spontaneous Return; Syrian Refugees; Diaspora; Homeland; Transnationalism;

  Sammanfattning : The recent wave of Syrian refugees’ spontaneous return to conflict areas in Syria is not a new phenomenon, various cases of return to areas that do not meet safety and security standards has happened in cases like Somali refugees returning from Kenya or Angolan refugees returning from Zambia and the Democratic Republic of Congo. However, the Syrian case is important to study in order to examine any new patterns or elements in refugee returns that could arise or could be unpacked by looking into the Syrian case. LÄS MER

 4. 4. Climate change and human trafficking: an investigation into how climate change and natural disasters increase the risk of human trafficking and how it can be intercepted in the future

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Anna Stephens; [2019]
  Nyckelord :human trafficking; natural disasters; climate change; human displacement; environmental justice; capabilities; Social Sciences;

  Sammanfattning : Human trafficking is an exploitative crime occurring worldwide. According to the International Organization on Migration (IOM), research on human trafficking’s underlying causes is lacking; particularly the role of climate change and natural disasters. LÄS MER

 5. 5. "Ingen får lämnas utanför."

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Ternström; [2019]
  Nyckelord :Agenda 2030; Globalisering; Hållbar utveckling; Nyliberalism; Styrningsrationalitet; Politisk rationalitet; Makt; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Global hierarchies based on power and resources affect international migration and ethnic relations in many ways. To understand how this works you have to understand processes of globalization – like global agreements. LÄS MER