Sökning: "internationalism"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet internationalism.

 1. 1. Konstteknisk undersökning av en karaff av äggskal från Nääs slott MED FOKUS PÅ KONSERVERING OCH KOMPLETTERING AV ÄGGSKAL

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jennie Karlsson; [2018-06-13]
  Nyckelord :ostrich egg; eggshell; decanter; neo-renaissance; gap-fill; glass microballoons; Japanese tissue paper;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:16.... LÄS MER

 2. 2. Ett genis trovärdighet : En retorisk analys av Albert Einsteins vetenskapliga ethos

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Göransdotter; [2018]
  Nyckelord :rhetoric of science; rhetoric of inquiry; ethos; prior and secondary ethos; implied auditor; Albert Einstein; special and general theory of relativity; science; theoretical physics; scientific ideal and norms; epistemic virtues; nationalism; anti-Semitism; genre; popular science; popularization; retorik; vetenskapsretorik; ethos; primär och-sekundärethos; föreställd publik; Albert Einstein; allmäna och speciella relativitetsteorin; vetenskap; teoretisk fysik; vetenskapliga ideal; epistemologiska dygder; nationalism; internationalism; antisemitism; genre; populärvetenskap; popularisering;

  Sammanfattning : Albert Einstein published the English translation of Relativity: The Special and General Theory in the midst of two big events in 1920: the confirmation of the two theories of relativity and spacetime in 1919 and the Nobel prize in physics in 1921. The new global celebrity wanted to make the theories intelligible and readable for an international English-speaking audience, an audience that also included antagonistic scientists and even anti-Semites. LÄS MER

 3. 3. Pragmatisk idealism och (inter)nationell solidaritet : En retorisk analys av Socialdemokraternas omläggning av flyktingpolitiken hösten 2015

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Ellen Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Retorik; politisk retorik; Socialdemokraterna; migrationspolitik; Burke;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar hur Socialdemokraterna argumenterar kring migrationspolitiken före och efter beslutet i november 2015 att anpassa svensk asyllagstiftning till EU:s miniminivå. En central fråga är hur åtstramningen motiveras utåt och i förhållande till den egna parti­identiteten. LÄS MER

 4. 4. Solidaritetens gränser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olle Ingvarsson; [2018]
  Nyckelord :internationalism; fackföreningar; LO; IF Metall; internationell solidaritet; globalisering; frihandel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the idea of trade union internationalism in the wake of globalization. The integration of the world’s economies has intensified the competition between the workers of the world. The thesis argues that the struggle for competitiveness has eroded the foundation for international solidarity. LÄS MER

 5. 5. ACADEMICS AT WORK. An analysis of the structures and moves of job adverts in a university setting

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Marita Carlström; [2015-10-23]
  Nyckelord :engelska; Job adverts; academic domain; internationalism; macrostructure; moves; promotional discourse;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate job advertisements written in English targeting international staff from a selection of Swedish universities. This investigation is highly contemporary since universities attempt vigorously to promote themselves, and since international exchange programs and research are crucial for higher education institutions. LÄS MER