Sökning: "internationell beskattning"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden internationell beskattning.

 1. 1. Rapporteringspliktiga arrangemang : och Skatteverkets möjlighet att upptäcka aggressiv skatteplanering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Meryem Peksen; [2020]
  Nyckelord :DAC6; Rapporteringspliktiga arrangemang; Skatterätt; Internationell beskattning; Gränsöverskridande arrangemang;

  Sammanfattning : Aggressiv skatteplanering är en form av skatteundandragande som har ansetts skapa ett flertal negativa konsekvenser som går ut över staters finansiella ställning och förorsakar osund konkurrens mellan multinationella företag och företag som inte kan tillämpa aggressiv skatteplanering. Det är en form av skatteundandragande som varken är inom ramen för gällande rätt eller strider mot lagen men är en sådan som strider mot etiska standarder och juridiska principer. LÄS MER

 2. 2. Den internationella skatterättens Robin Hood - En rättsvetenskaplig studie av OECD:s och EU-kommissionens förslag på beskattning av den digitala ekonomin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linus Christensson; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; företagsekonomi; OECD; Digital beskattning; Digital taxation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad EU-kommissionens och OECD:s förslag på beskattning av den digitala ekonomin innebär för förändring jämfört med de nuvarande reglerna inom den internationella skatterätten. Vidare har syftet även varit att utreda huruvida förslagen på beskattning av den digitala ekonomin kan komma att påverka svenska företags konkurrenskraft på den internationella marknaden samt svenska skatteintäkter. LÄS MER

 3. 3. Rapporteringsskyldighet för skatterådgivare : Ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Demir; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; DAC 6; Internationell beskattning; Rapporteringsskyldighet för skatterådgivare;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar lagförslaget om rapporteringsplikt för skatterådgivare enligt proposition 2019/20:74. I uppsatsen ställs lagförslaget mot ett rättssäkerhetsperspektiv för att utröna huruvida förslagna bestämmelser i propositionen är att anse som rättssäkra eller inte. .. LÄS MER

 4. 4. Framtida beskattning av robotar : En studie i förhållande till kraven på god skattelagstiftning och befintliga beskattningsmetoder.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Lundin; Dennis Rydh; [2019]
  Nyckelord :robot taxation; robot; robotskatt; punktskatt; objektskatt; inkomstskatt; AI; robot; skatt; schablonintäkt; automatisering;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har en internationell diskussion angående robotskatt blossat upp. Den tekniska utvecklingen sker snabbare än aldrig förr. Redan i dagsläget finns det teknik som möjliggör att hälften av dagens arbetsuppgifter skulle kunna automatiseras. LÄS MER

 5. 5. Fast driftställe 2.0 - En redogörelse för förslagen till beskattning av en betydande digital närvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wiktoria Matulaniec; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under current international tax law, profits of an enterprise are only taxable in the domicile of the enterprise unless it operates through a permanent establishment in another state. If the enterprise carries on business as aforesaid, profits attributable to the permanent establishment may be taxed in the other state. LÄS MER