Sökning: "internationell familjerätt"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden internationell familjerätt.

 1. 1. Behöver vi gifta oss? : En jämförelse av den rättsliga ställningen för en efterlevande sambo i Sverige, Norge och Danmark.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Wilma Tukonen; [2023]
  Nyckelord :Internationell familjerätt; Samborätt; Norsk familjerätt; Dansk familjerätt; Sambors efterlevandeskydd;

  Sammanfattning : There are various forms of living arrangements in the modern society. Cohabit-ing has since the 1970s become an increasingly more common way of living in the Nordic countries. In Sweden alone there are approximately 1,5 million peo-ple living in cohabitation relationships and they can be found amongst all social classes and ages. LÄS MER

 2. 2. Annan Anknytning: Ett förlegat begrepp eller en outnyttjad möjlighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Mizser; [2022]
  Nyckelord :Internationell privaträtt; Private international law; Familjerätt; Annan anknytning; Hemvist; Anknytning; Rättsvägran; Conflict of laws; Internationell privat- och processrätt; IFL; IÄL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The term another type of connection occurs in several areas of Swedish family laws that concern conflict of laws. The purpose of this text is to define the meaning of this term. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa vid olovliga bortföranden av barn - med särskilt fokus på olovliga bortföranden inom EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lina Rönndahl; [2022]
  Nyckelord :internationell privaträtt; private international law; familjerätt; family law; 1980 års Haagkonvention; 2019 års Bryssel II-förordning; barnkonventionen; barnets bästa; artikel 8 EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The rules governing civil aspects of the unlawful abduction of children under the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction are not fully compatible with the rights deriving from the United Nations Convention on the Rights of the Child. Despite the child's central role in an unlawful abduc-tion or detention, a dilemma arises when the 1980 Hague Convention is to be applied. LÄS MER

 4. 4. Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal - Vilken funktion har Skatteverkets ställningstagande efter 2021 års nya regler?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Tilander; [2022]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; rättsekonomi en law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den andra november 2006 publicerade Skatteverket ett ställningstagande i syfte att klargöra frågan hur en bruttolön ska beräknas vid nettolöneavtal. Efter publicerandet har praxisutvecklingen skett i enlighet med riktlinjerna som presenterades i ställningstagandet. LÄS MER

 5. 5. Internationell privaträtt och skyddet för kvinnors mänskliga rättigheter enligt CEDAW : En studie av svensk internationell privaträtt i skärningspunkten mellan folkrätt och familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Sjögren Kanjungo; [2022]
  Nyckelord :Kvinnors mänskliga rättigheter; CEDAW; Kvinnokonventionen; mänskliga rättigheter; diskriminering; särbehandling; internationell privat- och processrätt; internationell privaträtt; folkrätt; familjerätt; fördragskonform tolkning; normharmoni; mahr; barnäktenskap; månggifte; polygama äktenskap; mångfald; mångkultur; gränsöverskridande; transnationell;

  Sammanfattning : Sveriges ratificering av CEDAW, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, eller Kvinnokonventionen, är ett internationellt traktat framtaget av Förenta nationerna i syfte att stärka kvinnors mänskliga rättigheter. Som det första landet att ratificera konventionen har Sverige varken transformerat eller inkorporerat konventionen i svensk lagstiftning, då svensk rätt har ansetts redan vara i normharmoni med konventionen. LÄS MER