Sökning: "internationell juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden internationell juridik.

 1. 1. En effektivare lagstiftning: nationell och internationell insolvensrätt : En analys de lege lata och de lege ferenda

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Sasipa Wahlberg; Tova Olausson; [2019]
  Nyckelord :Insolvensrätt;

  Sammanfattning : Sweden's insolvency laws has been criticized both by lawyers operating within the nation and by the EU. The insolvency laws in the nation are underdeveloped and has not kept up with the globalization that is currently happening in the world. LÄS MER

 2. 2. ”Homosexualitet är någonting hemskt och jag är på grund av det helt värdelös.” : Homosexuella personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marcelina Malinowska; David Stolt; [2019]
  Nyckelord :lgbt; gay; lesbian; sexual orientation; microaggressions; internalized homophobia; hypervigilance; self-concealment; heteronormativity; heterosexism; stigmatization; prejudice; homonegativity; mental health; victimization; discrimination; exoticization; lgbt-community; thematic analysis; qualitative research; lgbt-research; hbtq; lesbisk; sexuell läggning; mikroaggressioner; internaliserad homofobi; hypervigilans; heteronormativitet; heterosexism; stigmatisering; fördomar; homonegativitet; psykisk ohälsa; utsatthet; diskriminering; exotifiering; hbtq-community; tematisk analys; kvalitativ forskning; hbtq-forskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats var att kvalitativt undersöka upplevelsen av minoritetsstress samt dess påverkan och hantering hos homosexuella i Sverige. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer i åldern 22 till 44 år, vars berättelser analyserades med hjälp av en tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Datalagring i ljuset av sexualbrott mot barn på internet : Den enskildes rätt till integritet kontra barnets rätt till skyddenligt internationell rätt

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sahel Noroozi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barnets bästa : Tillämpning inom Kriminalvården och socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/HandelshögskolanKarlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/HandelshögskolanKarlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Sebastian Fjellner; Lamees George; [2017]
  Nyckelord :Barnets bästa;

  Sammanfattning : Barnets bästa är ett begrepp som funnits inom den svenska rättstillämpningen under lång tid. Beroende på sitt sammanhang kan det ses såväl som en princip, som det kan ses som en regel. Detta får till följd att innebörden av barnets bästa kan skifta och resultatet av tillämpningen kan skilja sig åt. LÄS MER

 5. 5. Ett immaterialrättsligt perspektiv på förbud mot geoblockering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Maria Refai; [2017]
  Nyckelord :geo-blocking; geoblocking; geo-localization; geolocalisation; intellectual property; digital single market; geoblockering; geo-blockering. immaterialrätt; affärsrätt; affärsjuridik; geolokalisering; digital inre marknad; geoförordning; industriella rättigheter; e-handel; juridik;

  Sammanfattning : E-handeln inom Europa växer explosionsartat och tillgång till varor och tjänster är i dagsläget endast några få knapptryck bort. Eftersom åtkomsten till internet är global kan hemsidor och webbshoppar få en enorm internationell spridning. Näringsidkare som bedriver fysisk handel kan enkelt anpassa sig till lagar, språk, valuta mm. LÄS MER