Sökning: "internationell kommunikation"

Visar resultat 11 - 15 av 131 uppsatser innehållade orden internationell kommunikation.

 1. 11. Ursäkta, är detta tjejernas omklädningsrum? - En kvantitativ studie om könsfördelning mellan kvinnliga och manliga idrottare i sportsidornas rapportering med fokus på den internationella kvinnodagen 2016 och 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Medin; [2018-02-13]
  Nyckelord :Könsfördelning; nyhetsvärdering; Sandra Harding; genuskontraktet; internationell kvinnodagen; sportrapportering;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT-17Handledare: Annika BergströmKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 35 sidorAntal ord: 15 092 ordSyfte: Denna uppsats handlar om att undersöka och studera könsfördelningen inom svensk dagspress i Sverige år 2016 och 2017. Studien är inriktad mot sport och idrottsutövare, därav kommer den endast studera sportsidorna och resterande inom tidningarna utelämnas. LÄS MER

 2. 12. Fonologisk medvetenhet som redskap för läsinlärning : Didaktiska implikationer och lärares kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andrae Ester; Caroline Wenström; [2018]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; läsinlärning; förskoleklass; grundskolans tidigare år; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : Fonologisk medvetenhet är grundläggande för avkodning och därmed för läsinlärning. Lärare behöver kunskaper inom fonologisk medvetenhet samt hur undervisning ska utformas för att främja elevers fonologiska medvetenhet. LÄS MER

 3. 13. Lärarnas arbete med elevernas kommunikationsförmåga i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dejan Blagojevic; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; kommunikativa förmågan; matematik; matematik undervisning; samarbete; språk;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en empirisk studie som har som syfte att undersöka hur skolor och främst lärare i årskurs 4–6 arbetar för att utveckla elevers kommunikationsförmåga i matematik. Undersökningen innefattar hur lärarna arbetar för att främja och utveckla elevernas kommunikativa förmåga samt kommer lärarnas syn på matematikundervisningen utifrån ett språkligt perspektiv att undersökas. LÄS MER

 4. 14. Avkoda är A och O : en litteraturstudie om elever i avkodningssvårigheter

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Albertina Lihv; Josefin Gunnargård; [2018]
  Nyckelord :Avkoda; svårighet; decode; difficult; struggling readers; lässvårighet;

  Sammanfattning : God läsförmåga är en förutsättning för att kunna ta till sig information i vårt samhälle. För att uppnå läsförmåga krävs att kunna avkoda. När avkodningen blir svår behöver eleverna hjälp för att ta sig vidare. LÄS MER

 5. 15. Digitala verktyg och läsförståelse : Hur påverkar digitala verktyg läsförståelse i svenskämnet hos elever i årskurs 4-6?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Adam Bernström; Arne Rasmus Apall Dybvik; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; läsförståelse; digitalisering; svenska skolan; digitala medier; svenskundervisningen;

  Sammanfattning : Studien kommer att behandla svenskämnet i skolan och syftet är att granska hur digitala verktyg påverkar läsförståelsen hos elever i svenskämnet i årskurs 4-6. Samhället har blivit mer digitaliserat vilket svenska skolan har tagit vara på och många använder sig av digitala verktyg i undervisningen för att gynna elevers lärande. LÄS MER