Sökning: "internationell kommunikation"

Visar resultat 21 - 25 av 131 uppsatser innehållade orden internationell kommunikation.

 1. 21. English in Malaysia : Attitudes towards Malaysian English and Standard English

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karin Jarmeby Kennerknecht; [2018]
  Nyckelord :Malaysian English; Standard English; Bahasa Malaysia; attitudes; malaysisk engelska; standardengelska; bahasa malaysia; attityder;

  Sammanfattning : In Malaysia what was at first Standard English has over time changed and a variety called Malaysian English has arisen. This variety of English is full of colloquial expressions and the grammar also differs slightly from that of Standard English. This paper surveys Malaysian speakers’ attitudes towards Malaysian English and Standard English. LÄS MER

 2. 22. 3D-visualisering av detaljplaner : Standarder och riktlinjer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Alexander Evans; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användningen och behovet av 3D-modeller inom fysisk planering har ökat, både nationellt och internationellt. I nuläget saknas standarder och riktlinjer kring hur man bör förhålla sig vid 3D-visualisering av detaljplaner, vilket skapar oklarheter kring hur de skall visualiseras. LÄS MER

 3. 23. Internetfiltreringens påverkan på internationell business-to-business En kvalitativ studie om samverkan mellan svenska och kinesiska företag

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Hannah Miklin; Frida Simonsson; [2017-09-05]
  Nyckelord :Internetfiltrering; Great Firewall of China; internationell B2B; B2B samverkan;

  Sammanfattning : Internet filtering occurs in a varying extent throughout the world and one of the mostpervasive exertion takes place in China. Internet filtering is the use of technological strategiesto limit the access and distribution of internet content. LÄS MER

 4. 24. Barns förståelse av kommutativitet : Barns utveckling av kommutativitet i förhållande till effektiva räknestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Haraldsson; Karolina Holm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom matematiken återfinns många olika områden, aritmetik är ett av dem. Området aritmetik har en central roll för de grundläggande matematiska kunskaper som barn i svensk skola ska utveckla. En sådan kunskap är att tillägna sig de fyra räknesättens olika egenskaper, däribland kommutativitet. LÄS MER

 5. 25. Lagom eller Pondus? - En kvalitativ studie om hur olika diskurser problematiserar en nations kommunikativa arbete inom offentlig diplomati.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ylva Lidin; Emma Mattisson; [2017]
  Nyckelord :Offentlig diplomati; varumärkesarbete; autokommunikation; mjuk makt; varumärkesambassadörer; inhemska dimensionen; diskursanalys; svenska Utrikesdepartementet new public diplomacy; nation branding; soft power; auto-communication; brand ambassadorship; domestic dimension; discourse analysis; Swedish Ministry of Foreign Affairs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Public diplomacy is constantly developing in line with the ever-changing field of communications. The main focus of academic research in the field tends to gravitate towards the social sciences rather than the communication sciences. LÄS MER