Avancerad sökning

Visar resultat 6 - 10 av 148 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 6. Subitisering - vad är det? : Subitiseringsförmågans innebörd och potential för elevers övriga matematikutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Olsson; Melina Duzel; [2020]
  Nyckelord :subitisering; matematikutveckling; kardinalitet; konceptuell subitisering; perceptuell subitisering;

  Sammanfattning : Subitisering är en förmåga som innebär att en individ kan snabbt uppfatta en liten grupp av föremål utan att räkna den. Det är en medfödd förmåga som går att träna och på så vis utveckla. Subitisering är däremot en komplex förmåga som skiljer sig individer emellan, men som är olika väl utvecklad. LÄS MER

 2. 7. Speciallärarens syn på matematikundervisning för yngre elever med språkstörning svårigheter och anpassningar

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anita Carlsson; Petra Mathiasson; [2020]
  Nyckelord :Adjustments; DLD Developmental Language Disorder; Didactic Theory; Mathematical; Education; Mediating Tools; Sociocultural Theory; Special Education Perspectives; Special Education Teacher.; Anpassningar; Didaktisk teori; Matematik; Medierande verktyg; Sociokulturell teori; Speciallärare; Specialpedagogiskt perspektiv; Språkstörning; Undervisning;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att forskning kring elever med språkstörning i matematikundervisningen ärbegränsad. Den lilla forskning som finns är mest internationell. LÄS MER

 3. 8. Talfakta : En litteraturstudie om elevers utveckling av talfakta i grundläggande addition och subtraktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :talfakta; räknestrategier; huvudräkning; konceptuell kunskap; årskurs F–3;

  Sammanfattning : I matematikundervisningen kommer eleverna under hela sin skolgång att utveckla förmågan att lösa problem. En del av syftet med undervisning i matematik är att hjälpa eleverna gå från att använda konkreta material när de löser problem till att istället använda huvudräkning. LÄS MER

 4. 9. Elevers strategier i additionsuppgifter med tiotalsövergång : En litteraturstudie om vilka strategier elever tillämpar för att lösa uppgifter med tiotalsövergång i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Oscarsson; Hanna Haraldsson; [2020]
  Nyckelord :del-helhetsrelationer; lågstadiet; strategier; tiotalsövergång; addition;

  Sammanfattning : Under vår verksamhetsförlagda utbildning väcktes ett intresse för vilka strategier elever använder sig av när de ska lösa additioner med tiotalsövergång. Flertalet av eleverna vi mötte hade problem att genomföra additionsuppgifter inom ett större talområde. LÄS MER

 5. 10. Konsten att välja rätt influencer : En kvalitativ studie om hur företag identifierar och väljer influencers för att stärka sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Louise Strandberg; Elin Thorén; [2020]
  Nyckelord :influencer marketing; social media; influencer; marknadsföring; influenser; varumärke;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Konsten att välja rätt influencer Författare: Elin Thorén och Louise Strandberg Handledare: Navid Ghannad Examinator: Ulf Aagerup Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i Internationell Marknadsföring Termin: VT 2020 Antal ord: 19 442Syfte: Syftet med denna uppsatsen är att få en bättre förståelse för hur företag identifierar och väljer influencers för att stärka sitt varumärke. Metod och material: Kvalitativ undersökning med fyra semistrukturerade intervjuer Huvudresultat: Samtliga fallföretag identifierar och väljer influencers med omsorg genom att försöka ta reda på om influencern är en bra match till deras varumärke och dess värderingar för att marknadsföringsmetoden ska ses som trovärdig. LÄS MER