Avancerad sökning

Visar resultat 6 - 10 av 139 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 6. "Det finns ingen virtuell kaffemaskin" : En kvalitativ undersökning gällande hur medarbetare i virtuella team upplever ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Brandén; Hanna Christensson; [2019]
  Nyckelord :ledarskap på distans; virtuella team; transformativt ledarskap; transaktionsbaserat ledarskap; följarskap; ledare; följare;

  Sammanfattning : Globalisering och teknisk innovation har inneburit nya möjligheter för företag att organisera och strukturera sig, där virtuella team och ledarskap på distans succesivt fått större betydelse i bolag med såväl nationell som internationell verksamhet. Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur medarbetare som ingår i virtuella team upplever ledarskap på distans. LÄS MER

 2. 7. Undervisning i ett flerspråkigt klassrum : En litteraturstudie om flerspråkiga elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ebba Linholm; Sara Dürango; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; flerspråkighet; interaktion; transspråkande; språklig stöttning;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har det skett en stor förändring kring språksituationen i Sverige, eftersom migrationen hela tiden ökar och vi blir ett mer mångkulturellt land. Det innebär att det ställs högre krav på lärare och den planerade undervisningen i skolan. LÄS MER

 3. 8. Elevers tidiga taluppfattning- vad behövs? : En litteraturstudie om elevers utevckling av taluppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexandra Firm; Frida Ströberg; [2019]
  Nyckelord :Taluppfattning; FONS; de tio bastalen; taluppfattningsförmåga; tidig taluppfattning;

  Sammanfattning : För att elever skall tillgodose sig matematikundervisningen i skolan krävs en god taluppfattning. Med taluppfattning menas att elever har kunskap om tals relationer, betydelse, storlek och begreppen som relaterar till dem. LÄS MER

 4. 9. En tillgänglig himmel : En studie om passagerare med fysisk funktionsvariation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Isak Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk funktionsvariation; flygtransport; förutsättning; utmaning; tillgänglighet; tillgänglig turism;

  Sammanfattning : Idag finns det över en miljard människor som har någon form för funktionsvariation som påverkar deras vardagsliv. Ungefär hälften av dessa har en fysisk funktionsvariation, vilket komplicerar en persons rörlighet och självomsorg. LÄS MER

 5. 10. Ett internationellt universitet : Hur svenska universitet attraherar avgiftsskyldiga studenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michaela Schiess; Johanna Teir; [2019]
  Nyckelord :universitet; kommunikation; PR; varumärke;

  Sammanfattning : Allt fler personer väljer idag att studera vidare på universitet vilket har lett till att utbildningsnivån internationellt sett är högre än någonsin. Den globala konkurrensen som framkommit mellan universiteten har gjort det viktigt att marknadsföra sig för att konkurrera om studenter på rekryteringsmarknaden. LÄS MER